ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 18ης Φεβρουαρίου 1976 ( *1 )

Αντικείμενο της, υποθέσεως:

Ερμηνεία των δασμολογικών κλάσεων 69.12 Α, 69.12 Γ, 69.13 Α και 69.13 Γ του κοινού δασμολογίου, κανονισμός 950/68 του Συμβουλίου, Abl 172 της 22.7.1968, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό 3000/75 του Συμβουλίου, Abl 304 της 24.11.1975, σ. 1, σε σχέση με την κατάταξη ορισμένων προϊόντων κεραμικής.

Διατακτικό της αποφάσεως:

Η ερμηνεία και ο καθορισμός των διακρίσεων 69.12 Α και 69.12 Γ (επιτραπέζια σκεύη «από κοινή γη» και «από απομιμήσεις πορσελάνης» και των 69.13 Α και 69.13 Γ (αντικείμενα επίπλωσης και διακόσμησης «από κοινή γη» και «από άλλες κεραμικές ύλες») πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τη λεπτότητα των κόκκων και την ομοιογένεια της δομής τους, έτσι ώστε ένα προϊόν με εξαιρετική λεπτότητα και μεγάλη ομοιογένεια δεν μπορεί να καταταχθεί ως προϊόν από κοινή γη.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Ταυτίζεται με το διατακτικό.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.