16.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/2


A Bíróság (hetedik tanács) 2010. december 15-i végzése (Commissione tributaria provinciale di Taranto (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Soc Agricola Esposito srl kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

(C-492/09. sz. ügy) (1)

(Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának második bekezdése - Elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások - 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/77/EK irányelv - Igazgatási díj - Részleges elfogadhatatlanság - Olyan kérdések, amelyekre a válasz nem hagy semmilyen indokolt kétséget)

2011/C 120/03

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Commissione tributaria provinciale di Taranto

Az alapeljárás felei

Felperes: Soc Agricola Esposito srl

Alperes: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Commissione tributaria provinciale di Taranto — Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.) 9. cikke (1) bekezdésének, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 108., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 337. o.) 12. és 13. cikkének értelmezése — Igazgatási díj előírása telefon-előfizetési szerződés esetén — A feltöltőkártyás telefonok esetében nem alkalmazott díj — Megengedhetőség

Rendelkező rész

1.

A negyedik kérdésnek az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelvre vonatkozó része, valamint a hatodik kérdés elfogadhatatlan.

2.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel („engedélyezési irányelv”) és az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel („keretirányelv”) nem ellentétes az olyan díj, mint az igazgatási koncessziós díj.


(1)  HL C 24., 2010.1.30.