30.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 256/19


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9427 – The Carlyle Group/Forgital Italy)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 256/04)

1.   

2019. július 22-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

The Carlyle Group L.P. (Amerikai Egyesült Államok, a továbbiakban: Carlyle),

Forgital Italy S.p.A. (Olaszország, a továbbiakban: Forgital).

A Carlyle az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az F-Brasile S.r.l. (Olaszország, a továbbiakban: F-Brasile) – az ügylet lebonyolítására létrehozott, közvetve a Carlyle tulajdonában lévő különleges célú gazdasági egység –révén kizárólagos irányítást szerez a Forgital egésze felett. Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

—   a Carlyle esetében: globális befektetési vállalkozás, amely különböző üzleti szegmensek alapjait kezeli, beleértve a repülőgépmotorokban alkalmazott gépi gyártású alkatrészek előállításával foglalkozó vállalatokat,

—   a Forgital esetében: hengerelt gyűrűk kovácsolása, laminálása és megmunkálása az űrrepülési ágazat számára, ezenkívül alkatrészellátás olaj- és gázipari berendezések, átvitelre vagy villamosenergia-termelésre készült berendezések, valamint általános mechanikai berendezések számára.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9427 – The Carlyle Group/Forgital Italy

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.