24.9.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 282/23


Üldkohtu presidendi 29. juuli 2011. aasta määrus — Cemex jt versus komisjon

(Kohtuasi T-292/11 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine - Konkurents - Informatsiooninõue - Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõige 3 - Täitmise peatamise taotlus - Kiireloomulisuse puudumine)

2011/C 282/48

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hagejad: Cemex SAB de CV (Monterrey, Mehhiko); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Madalmaad); Cemex España, SA (Madrid, Hispaania); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Saksamaa); Cemex UK (Egham, Surrey, Ühendkuningriik); Cemex Czech Operations s.r.o. (Prague, Tšehhi Vabariik); Cemex France Gestion (Rungis, Prantsusmaa) ja Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Austria) (esindajad: advokaadid J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez ja B. Martínez Corral)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras ja C. Hödlmayr, keda abistas advokaat J. Rivas)

Ese

Nõue peatada komisjoni 30. märtsi 2011. aasta otsuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõike 3 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/39.520 — tsement ja tsemendiga seotud tooted) täitmine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.