24.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 282/23


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. juli 2011 — Cemex m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-292/11 R)

(Særlige rettergangsformer - konkurrence - begæring om oplysninger - artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003 - begæring om udsættelse af gennemførelse - manglende uopsættelighed)

2011/C 282/48

Processprog: spansk

Parter

Sagsøgere: Cemex SAB de CV (Monterrey, Mexico); New Sunward Holding BV (Amsterdam, Nederlandene); Cemex España, SA (Madrid, Spanien); Cemex Deutschland AG (Ratingen, Tyskland); Cemex UK (Egham, Surrey, Det Forenede Kongerige); Cemex Czech Operations s.r.o. (Prag, Den Tjekkiske Republik); Cemex France Gestion (Rungis, Frankrig); og Cemex Austria AG (Langenzersdorf, Østrig) (ved advokaterne J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez og B. Martínez Corral)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved É. Gippini Fournier, F. Castilla Contreras og C. Hödlmayr, som befuldmægtigede, bistået af advokat J. Rivas)

Sagens genstand

Begæring om udsættelse af gennemførelse af Kommissionens afgørelse K(2011) 2360 endelig, af 30. marts 2011, vedrørende en procedure om anvendelse af artikel 18, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (sag 39520 — Cement og relaterede produkter).

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes