21.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 217/17


Hotărârea Tribunalului din 14 iunie 2012 — Vereniging Milieudefensie și Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisia

(Cauza T-396/09) (1)

(Mediu - Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 - Obligația statelor membre de a proteja și de a ameliora calitatea aerului înconjurător - Derogare temporară acordată unui stat membru - Cerere de reexaminare internă - Refuz - Măsură cu caracter individual - Validitate - Convenția de la Aarhus)

2012/C 217/35

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamante: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Țările de Jos) și Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Țările de Jos) (reprezentant: A. van den Biesen, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial P. Oliver, W. Roels și A. Alcover San Pedro, ulterior P. Oliver, A. Alcover San Pedro și E. Manhaeve și în cele din urmă P. Oliver, A. Alcover San Pedro și B. Burggraaf, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Țărilor de Jos (reprezentanți: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer și M. de Ree, agenți), Parlamentul European (reprezentanți: inițial L. Visaggio și A. Baas, ulterior L. Visaggio și G. Corstens, agenți), Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Moore și F. Naert, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei C(2009) 6121 a Comisiei din 28 iulie 2009 prin care se respinge ca inadmisibilă cererea reclamantelor de reexaminare de către Comisie a Deciziei C(2009) 2560 final din 7 aprilie 2009 prin care se acorda Regatului Țărilor de Jos o derogare temporară de la obligațiile prevăzute de Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, p. 1)

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia C(2009) 6121 a Comisiei din 28 iulie 2009.

2.

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Vereniging Milieudefensie și de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, inclusiv pe cele aferente procedurii măsurilor provizorii.

3.

Regatul Țărilor de Jos, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 297, 5.12.2009.