21.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 217/17


2012 m. birželio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vereniging Milieudefensie ir Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht prieš Komisiją

(Byla T-396/09) (1)

(Aplinka - Reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 - Valstybių narių pareiga saugoti ir gerinti aplinkos oro kokybę - Valstybei narei laikinai taikoma leidžianti nukrypti nuostata - Prašymas peržiūrėti vidaus tvarka - Atsisakymas - Individualiai taikoma priemonė - Galiojimas - Orhuso konvencija)

2012/C 217/35

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovės: Vereniging Milieudefensie (Amsterdamas, Nyderlandai) ir Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrechtas, Nyderlandai), atstovaujamos advokato A. van den Biesen

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama P. Oliver, W. Roels ir A. Alcover San Pedro, vėliau P. Oliver, A. Alcover San Pedro ir E. Manhaeve ir galiausiai P. Oliver, A. Alcover San Pedro ir B. Burggraaf

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Nyderlandų Karalystė, atstovaujama C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer ir M. de Ree; Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas L. Visaggio ir A. Baas, vėliau L. Visaggio ir G. Corstens, ir Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Moore ir F. Naert

Dalykas

Prašymas panaikinti 2009 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 6121, kuriuo atmestas kaip nepriimtinas ieškovių prašymas, kad Komisija peržiūrėtų savo 2009 m. balandžio 7 d. Sprendimą C(2009) 2560 galutinis dėl laikinos nuostatos, kuria Nyderlandų Karalystei leidžiama nukrypti nuo 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (OL L 152, p. 1) numatytų įpareigojimų.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2009 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą C(2009) 6121.

2.

Įpareigoti Europos Komisiją padengti savo ir Vereniging Milieudefensie bei Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.

3.

Įpareigoti Nyderlandų Karalystę, Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą padengti savo pačių bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 297, 2009 12 5.