21.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/17


A Törvényszék 2012. június 14-i ítélete — Vereniging Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság

(T-396/09. sz. ügy) (1)

(Környezet - 1367/2006//EK rendelet - A tagállamoknak a környezeti levegő minőségének a védelmére és javítására vonatkozó kötelezettsége - A tagállamoknak engedélyezett ideiglenes eltérés - Belső felülvizsgálat iránti kérelem - Megtagadás - Egyedi hatályú intézkedés - Érvényesség - Aarhusi Egyezmény)

2012/C 217/35

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperesek: Vereniging Milieudefensie (Amszterdam,Hollandia); és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Hollandia) (képviselő: A. van den Biesen ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben P. Oliver, W. Roels és A. Alcover San Pedro, később: P. Oliver, A. Alcover San Pedro és E. Manhaeve, végül: P. Oliver, A. Alcover San Pedro és B. Burggraaf, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Holland Királyság [képviselők: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer és M. de Ree, meghatalmazottak], Európai Parlament [képviselők: kezdetben L. Visaggio és A. Baas, később: L. Visaggio és G. Corstens, meghatalmazottak], és az Európai Unió Tanácsa [képviselők: M. Moore és F. Naert, meghatalmazottak]

Az ügy tárgya

A 2009. július 28-i C(2009) 6121 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, mely határozat elfogadhatatlanság miatt elutasította a felperesek arra irányuló kérelmeit, hogy a Bizottság vizsgálja felül a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (HL L 152., 1. o.) előírt kötelezettségek tekintetében a Holland Királyságnak ideiglenes eltérést engedélyező, 2009. április 7-i C(2009) 2560 végleges határozatát

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a 2009. július 28-i C(2009) 6121 bizottsági határozatot megsemmisíti.

2.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit, valamint a Vereniging Milieudefensie és a Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht költségeit, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.

3.

A Holland Királyság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa maguk viselik a saját költségeiket.


(1)  HL C 297., 2009.12.05.