28.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 126/22


Pritožba, ki jo je 28. februarja 2012 vložil Willem Stols zoper sodbo, ki jo je 13. decembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-51/08 RENV, Stols proti Svetu

(Zadeva T-95/12 P)

2012/C 126/43

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Willem Stols (Halsteren, Nizozemska) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga naj:

pritožbo razglasi za dopustno;

sodbo v zadevi F-51/08 RENV, ki jo je 13 decembra 2001 izdal prvi senat Sodišča za uslužbence Evropske Unije, razveljavi;

predlogom, ki jih je podal na prvi stopnji, ugodi;

Svetu naloži plačilo stroškov na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja ta razloga:

1.

Prvi pritožbeni razlog: Sodišče za uslužbence je pri preučitvi prvega tožbenega razloga, ki se je nanašal na kršitev člena 45(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in na očitno napako pri presoji, kršilo pravo Unije:

z uporabo merila, ki ga člen 45(1) Kadrovskih predpisov ne vsebuje (točki 46 in 47 izpodbijane sodbe),

z nezadostno obrazložitvijo sodbe in s tem, da je pod vprašaj postavilo razvrstitev delovnih mest v dve skupini, ki je določena v členu 5 Kadrovskih predpisov (točke od 52 do 54 izpodbijane sodbe) in

z vsebinsko nenatančno obrazložitvijo ter z napačnim razumevanjem merila o jezikih iz člena 45(1) Kadrovskih predpisov (točki 50 in 51 izpodbijane sodbe).

2.

Drugi pritožbeni razlog: Sodišče za uslužbence je pri preučitvi drugega tožbenega razloga, ki se je nanašal na kršitev člena 59(1) Kadrovskih predpisov in kršitev načela prepovedi diskriminacije, nujno napačno uporabilo pravo, s tem da je drugi tožbeni razlog zavrnilo kot neupošteven, ker prvi tožbeni razlog ni bil utemeljen, saj je s tem, da je odločilo, da prvi tožbeni razlog ni utemeljen, večkrat napačno uporabilo pravo (točki 59 in 60 izpodbijane sodbe).