28.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 126/22


2012 m. vasario 28 d. Willem Stols pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-51/08 RENV Stols prieš Tarybą

(Byla T-95/12 P)

2012/C 126/43

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Willem Stols (Halsteren, Nyderlandai), atstovaujamas advokatų A. Blot ir C. Bernard-Glanz

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį apeliacinį skundą priimtinu,

panaikinti 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo pirmosios kolegijos sprendimą byloje F-51/08 RENV,

patenkinti apelianto reikalavimus, pateiktus bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje,

priteisti iš Tarybos abiejose instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi šiais pagrindais:

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas, nagrinėdamas pirmojoje instancijoje pateiktą pirmąjį pagrindą dėl Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir akivaizdžios vertinimo klaidos, pažeidė Sąjungos teisę, nes:

taikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalyje nenumatytą kriterijų (skundžiamo sprendimo 46 ir 47 punktai),

nepakankamai motyvavo sprendimą ir sukelė abejonių dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 5 straipsnyje numatyto suskirstymo į dvi pareigų grupes (skundžiamo sprendimo 52–54 punktai) ir

jo motyvacija faktiškai netiksli bei jis klaidingai išaiškino Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą kalbų kriterijų (skundžiamo sprendimo 50 ir 51 punktai).

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su tuo, kad nagrinėdamas antrąjį ieškinio pagrindą dėl Pareigūnų tarnybos nuostatų 59 straipsnio 1 dalies ir nediskriminavimo principo pažeidimo, tarnautojų teismas akivaizdžiai padarė teisiškai klaidingą išvadą, nes atmėtė antrąjį ieškinio pagrindą kaip nepagrįstą dėl to, kad nebuvo įrodytas pirmasis ieškinio pagrindas, nors jis padarė kelias teisės klaidas tvirtindamas, kad pirmasis ieškinio pagrindas neįrodytas (skundžiamo sprendimo 59 ir 60 punktai).