21.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 217/31


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 5 iunie 2012 — Chatzidoukakis/Comisia

(Cauza F-84/10) (1)

(Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Alocații familiale - Alocație școlară - Condiții de acordare - Deducerea unei alocații de aceeași natură primită din altă parte)

2012/C 217/65

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxemburg) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Martin, agent, asistat de E. Bourtzalas și E. Antypas, avocați)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Comisiei de reducere a alocației școlare acordate reclamantului pentru motivul că fiul acestuia primește un ajutor financiar acordat de un stat membru sub forma unei burse și a unui împrumut.

Dispozitivul hotărârii

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă pe domnul Chatzidoukakis la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.


(1)  JO C 13, 15.1.2011, p. 39.