25.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 48/28


2005 m. gruodžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Gorostiaga Atxalandabaso prieš Parlamentą

(Byla T-146/04) (1)

(Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai - Išmokų panaudojimo kontrolė - Išlaidų pagrindimas - Skolos susigrąžinimas įskaitant priešpriešinius reikalavimus)

(2006/C 48/53)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierre-d'Irube, Prancūzija), atstovaujama advokato D. Rouget

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas H. Krück, C. Karamarcos ir D. Moore

Į bylą įstojusi šalis, palaikanti atsakovą: Ispanijos Karalystė

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti 2004 m. vasario 24 d. Europos Parlamento Generalinio sekretoriaus sprendimą susigrąžinti sumas, pervestas ieškovei pagal Parlamento tvarką dėl išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo

Rezoliucinė sprendimo dalis

1.

Panaikinti 2004 m. vasario 24 d. Europos Parlamento Generalinio sekretoriaus sprendimo susigrąžinti sumas, pervestas ieškovui pagal Parlamento tvarką dėl išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo, ta dalimi, kurioje nurodoma, kad ieškovo skolos susigrąžinimas vykdytinas įskaitant priešpriešinius reikalavimus.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Ieškovas, Parlamentas ir Ispanijos Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 168, 2004 6 26.