21.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 181/200


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD)

2012/C 181/36

La 27 februarie 2012 și la 13 martie 2012, în conformitate cu articolele 114 și 168 alineatul 4 litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul și, respectiv, Parlamentul European au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 726/2004, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă

COM(2012) 49 final – 2008/0255 (COD).

Întrucât Comitetul s-a pronunțat deja cu privire la conținutul propunerii respective în avizul său CESE 1025/2009, adoptat la 10 iunie 2009 (1), în cea de-a 479-a sesiune plenară din 28 și 29 martie 2012 (ședința din 28 martie), Comitetul a hotărât, cu 156 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 9 abțineri, să nu elaboreze un nou aviz în materie, ci să facă trimitere la poziția pe care a susținut-o în documentul menționat anterior.

Bruxelles, 28 martie 2012

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON


(1)  JO C 306, 16.12.2009, p. 33.