18.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 314/14


PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMAS

2004 m. spalio 14 d.

Byloje T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG prieš Europos Bendrijų Komisiją (1)

(Konkurencija - EB sutarties 81 straipsnis - Susitarimas, nustatantis grynųjų pinigų keitimo paslaugos kainą bei apmokestinimo tvarką - Vokietija - Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai)

(2004/C 314/35)

Proceso kalba: vokiečių

Byloje T-56/02 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, įsteigtas Miunchene (Vokietija), atstovaujamas advokatų W. Knapp, T. Müller-Ibold ir B. Bergmann, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge, prieš Europos Bendrijų Komisiją dėl prašymo panaikinti 2001 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimą 2003/25/EB dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį [byla COM/E-1/37.919 (ex 37.391), – Mokesčiai už banko paslaugas keičiant euro zonos pinigus – Vokietija] (OL 2003, L 15, p. 1), Pirmosios instancijos teismas (penktoji kolegija), susidedantis iš pirmininkės P. Lindh, teisėjų R. García-Valdecasas ir J. D. Cooke; sekretorius: H. Jung, 2004 m. spalio 14 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje nurodyta:

1)

Panaikinti 2001 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimą 2003/25/EB dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį, [byla COM/E-1/37.919 (ex 37.391) – Mokesčiai už banko paslaugas keičiant euro zonos pinigus – Vokietija] ta apimtimi, kuria jis yra susijęs su ieškovu.

2)

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 109, 2002 5 4.