18.12.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/14


AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

2004. október 14-én

a T-56/02. sz., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(Verseny - EK 81. cikk - Megállapodás a pénzváltási tevékenység árának rögzítéséről és számlázásának feltételeiről - Németország - Eljárás a fél távollétében)

(2004/C 314/35)

Az eljárás nyelve: német

A T-56/02. sz. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, székhelye München (Németország), képviseli W. Knapp, T. Müller-Ibold és B. Bergmann, ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg, kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben, egy, az EK-Szerződés 81. cikke alapján megindított eljárással (COMP/E-1/37 919. [korábban 37 391.] sz. ügy – Az eurózóna pénzei átváltásának banki költségeiről – Németország [HL 2003., L 15., 1. o.]) kapcsolatos 2001. december 11-i 2003/25/EK bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács), tagjai: P. Lindh elnök, R. García-Valdecasas és J. D. Cooke, bírák; hivatalvezető: H. Jung, 2004. október 14-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

Egy, az EK 81. cikk alapján megindított eljárással (COMP/E-1/37 919. [korábban 37 919.] sz. ügy – Az eurózóna pénzei átváltásának banki költségeiről – Németország) kapcsolatos 2001. december 11-i 2003/25/EK bizottsági határozatot az Elsőfokú Bíróság a felperesre vonatkozó részében megsemmisíti.

2)

Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot a költségek összességének viselésére.


(1)  HL C 109., 2002.5.4.