31.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1


Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/01)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

 

Osasto 1 yhteensä

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

25 000

50 000

50 000,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

35 000

243 989

55 000,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 2 yhteensä

60 000

293 989

105 000,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

13 536

19 908

18 766,—

3 1

NORJAN TUKI

407 772

374 934

385 556,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

35 000

35 000,—

 

Osasto 3 yhteensä

456 308

1 679 842

1 219 322,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

 

Osasto 1 yhteensä

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

KOKOUSKULUT

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

 

Osasto 2 yhteensä

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

 

Osasto 3 yhteensä

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

31.12.2008 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

 

 

 

 

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

 

3

 

3

 

2

AD 8

 

1

 

2

 

2

AD 7

 

1

 

1

 

2

AD 6

 

1

 

5

 

6

AD 5

 

8

 

7

 

6

AD yhteensä

15

31

15

35

15

35

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

 

7

 

7

 

6

AST 2

 

2

 

3

 

3

AST 1

 

1

 

 

 

 

AST yhteensä

20

31

20

31

20

31

Kaikki yhteensä

35

62

35

66

35

66