15.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 68/40


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2005. március 8.)

az Európai Központi Bank igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

(2005/207/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 112. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 122. cikke (4) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapító okiratáról szóló jegyzőkönyv 11.2. és 43.3. cikkére,

mivel:

Tommaso PADOA-SCHIOPPA megbízatása 2005. május 31-én lejár. Az Európai Központi Bank igazgatóságába ki kell nevezni egy tagot,

AJÁNLJA:

hogy Lorenzo BINI SMAGHI-t 2005. június 1-jétől kezdődően nyolc évre nevezzék ki az Európai Központi Bank igazgatósága tagjává.

Ezt az ajánlást az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bank kormányzótanácsával folytatott konzultációt követően, határozat céljából azon tagállamok állam- vagy kormányfői elé kell terjeszteni, amelyek hivatalos pénzneme az euró.

Ezt az ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER