18.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 969/2007

z dne 17. avgusta 2007

o triinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 18. in 27. julija 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. avgusta 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 859/2007 (UL L 190, 21.7.2007, str. 7).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1)

Vnos „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Mosul, Irak. Državljanstvo: iraško. Druge informacije: visoki uradnik Al-Kaide.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Mosul, Irak. Državljanstvo: iraško. Druge informacije: (a) visoki uradnik Al-Kaide, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“

(2)

Vnos „Jalil, Abdul, Mullah (namestnik ministra za zunanje zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: okrožje Arghandaab, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) član vodstvenega sveta Talibanov od maja 2007.“

(3)

Vnos „Abdul Qadeer. Naziv: General. Položaj: vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1964. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974 (afganistanski potni list)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Naziv: (a) general, (b) maulavi. Položaj: vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1964. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974 (afganistanski potni list). Druge informacije: repatriiran v Afganistan februarja 2006.“

(4)

Vnos „Mutawakil, Abdul Wakil (minister za zunanje zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Naziv: maulavi. Položaj: minister za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: križišče Spin Kalay, četrt okrožja Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: okrožje Maiwand, provinca Kandahar, Afganistan. Št. potnega lista: (a) OR 35914 (afganistanski potni list, izdan 26.8.2005, veljaven do 27.3.2008). Nacionalna matična številka: 615565. Državljanstvo: afganistansko.“

(5)

Vnos „Hottak, M. Musa, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: namestnik ministra za načrtovanje. Naslov: četrt okrožja Now District, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: okrožje Jelrez, Maidan, provinca Wardak, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član parlamenta, izvoljen v provinci Wardak, (b) namestnik vodje odbora za notranjo varnost afganistanskega parlamenta od maja 2007.“

(6)

Vnos „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister za hadž in verske zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias (a) Sayed Ghias, (b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (c) Sayyed Ghayasudin). Naziv: maulavi. Položaj: (a) minister za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) minister za izobraževanje talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: provinca Faryab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Faryab, Afganistan, od maja 2007.“

(7)

Vnos „Ahmadulla, Qari (minister za varnost, zadolžen za obveščevalno službo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla) Naziv: qari. Položaj: minister za varnost talibanskega režima, zadolžen za obveščevalno službo. Datum rojstva: okrog leta 1975. Kraj rojstva: okrožje Qarabagh, provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“

(8)

Vnos „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Datum rojstva: 15.3.1963. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi). Datum rojstva: 15.3.1963. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt. Druge informacije: domnevno umrl oktobra 2001.“

(9)

Vnos „Bari, Abdul, Maulavi (guverner province Helmand)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: guverner province Helmand pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1953. Kraj rojstva: provinca Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član sedemčlanskega vodstvenega odbora Talibanov v Kandaharju, Afganistan, od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(10)

Vnos „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (minister za obrambo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ubaidullah Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund). Naziv: (a) mula, (b) hadži, (c) maulavi. Položaj: minister za obrambo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) eden od namestnikov mule Omarja, (b) član talibanskega vodstva, odgovoren za vojaške operacije.“

(11)

Vnos „Al-Jaziri, Abu Bakr; narodnost: Alžirec; naslov: Pešavar, Pakistan — povezan z Afghan Support Committee (Afganistanski odbor za podporo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Državljanstvo: (a) alžirsko, (b) pakistansko. Naslov: Pešavar, Pakistan. Druge informacije: (a) povezan z afganistanskim odborom za podporo (Afghan Support Committee), (b) posrednik in strokovnjak za komuniciranje Al-Kaide.“

(12)

Vnos „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim). Datum rojstva: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Kraj rojstva: (a) Al-Zarqaa, Jordanija, (b) Al Zarqa, Jordanija, (c) Al Zarquaa, Jordanija. Št. potnega lista: (a) Z 264958 (jordanski potni list, izdan 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija), (b) 1433038 (jordanska osebna izkaznica, izdana 4.4.1999 v Al Zarqai, Jordanija). Druge informacije: domnevno mrtev.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib). Datum rojstva: 30.10.1966. Kraj rojstva: Al-Zarqaa, Jordanija. Druge informacije: domnevno umrl junija 2006.“

(13)

Vnos „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed). Naziv: (a) Doktor, (b) Dr. Datum rojstva: 19.6.1951. Kraj rojstva: Giza, Egipt. Št. potnega lista: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Državljanstvo: domnevno državljan Egipta. Druge informacije: (a) operativni in vojaški vodja skupine džihad, (b) nekdanji vodja egiptovskega islamskega džihada, (c) tesni sodelavec Osame bin Ladna.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim). Naziv: doktor. Datum rojstva: 19.6.1951. Kraj rojstva: Giza, Egipt. Državljanstvo: domnevno državljan Egipta. Št. potnega lista: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Druge informacije: (a) nekdanji operativni in vojaški vodja skupine islamskega džihada v Egiptu, sedaj tesni sodelavec Osame bin Ladna, (b) živi na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(14)

Vnos „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti talibanskega režima, (b) generalni sekretar društva Afghan Red Crescent Society (ARSC) pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1967. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član talibanskega vodstva od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(15)

Vnos „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman). Datum rojstva: 19.6.1964. Kraj rojstva: Dakahliya, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Druge informacije: Afganistan.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman). Datum rojstva: 19.6.1964. Kraj rojstva: Dakahliya, Egipt. Državljanstvo: egiptovsko. Druge informacije: domnevno umrl aprila 2006.“

(16)

Vnos „Baradar, Mullah (namestnik ministra za obrambo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Naziv: mula. Položaj: namestnik ministra za obrambo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: vas Weetmak, okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) pripada plemenu Popalzai, (b) visoki talibanski vojaški poveljnik in član talibanskega ‚Sveta Quetta‘ od maja 2007, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(17)

Vnos „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar). Datum rojstva: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Kraj rojstva: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) jemensko, (b) sudansko. Št. potnega lista: 00085243 (izdan 17.11.1997 v Sanai, Jemen). Druge informacije: aretiran v Karačiju, Pakistan, 30.9.2002.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad ‚Abdallah Ba‘ Amar, (k) Ramzi Omar). Datum rojstva: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Kraj rojstva: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) jemensko, (b) sudansko. Št. potnega lista: 00085243 (izdan 17.11.1997 v Sanai, Jemen). Druge informacije: (a) aretiran v Karačiju, Pakistan, 30.9.2002, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“

(18)

Vnos „Rahmani, Arsalan, Maulavi (namestnik ministra za visoko šolstvo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1941. Kraj rojstva: vas Khaleqdad, okrožje Urgon, provinca Paktika, Afganistan. Nacionalna matična številka: 106517. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član zgornjega doma (Mashrano Jerga) afganistanskega parlamenta, (b) vodja odbora za izobraževanje in religijo zgornjega doma od maja 2007.“

(19)

Vnos „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (namestnik na višjem sodišču)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Shahabuddin Delawar. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik na višjem sodišču talibanskega režima. Datum rojstva: 1957. Kraj rojstva: provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(20)

Vnos „Mohammad, Dost, Mullah (guverner province Ghazni)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: guverner province Ghazni pod talibanskim režimom. Datum rojstva: med letoma 1968 in 1973. Kraj rojstva: okrožje Daman, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) eden od talibanskih vojaških poveljnikov od maja 2007, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(21)

Vnos „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohammad Azam Elmi. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl leta 2005.“

(22)

Vnos „Ezatullah, Maulavi (namestnik ministra za načrtovanje)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Ezatullah. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za načrtovanje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1957. Kraj rojstva: provinca Laghman, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(23)

Vnos „Ahmed Khalfan Ghailani (tudi Ahmed the Tanzanian; tudi Foopie; tudi Fupi; tudi Ahmad, Abu Bakr; tudi Ahmed, A; tudi Ahmed, Abubakar; tudi Ahmed, Abubakar K.; tudi Ahmed, Abubakar Khalfan; tudi Ahmed, Abubakary K.; tudi Ahmed, Ahmed Khalfan; tudi Al Tanzani, Ahmad; tudi Ali, Ahmed Khalfan; tudi Bakr, Abu; tudi Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; tudi Ghailani, Ahmed; tudi Ghilani, Ahmad Khalafan; tudi Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; tudi Khabar, Abu; tudi Khalfan, Ahmed; tudi Mohammed, Shariff Omar); datum rojstva: 14.3.1974 ali 13.4.1974 ali 14.4.1974 ali 1.8.1970; kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija; tanzanijski državljan.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu ). Datum rojstva: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Kraj rojstva: Zanzibar, Tanzanija. Državljanstvo: tanzanijsko. Druge informacije: prijet julija 2004 in v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“

(24)

Vnos „Nuristani, Rostam, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za javna dela talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Dara Kolum, okrožje Do Aab, provinca Nuristan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Nuristan, Afganistan, od maja 2007.“

(25)

Vnos „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister za mejne zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Jallalouddine Haqani (alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani). Naziv: maulavi. Položaj: minister za mejne zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1942. Kraj rojstva: provinca Khost, okrožje Zadran, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) je aktivni talibanski voditelj, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(26)

Vnos „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (namestnik ministra za rudnike in industrijo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: provinca Kunar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: iz province Laghman, Afganistan.“

(27)

Vnos „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohammad Salim Haqqani. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za preprečevanje zla in širjenje kreposti talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1967. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: iz province Laghman.“

(28)

Vnos „Haqqani, Moslim, Maulavi (namestnik ministra za hadž in verske zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Moslim Haqqani. Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: provinca Baghlan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) etnični paštun iz province Baghlan, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(29)

Vnos „Sayyed Mohammed Haqqani. Naziv: Maulavi. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) direktor za upravne zadeve (talibanski režim), (b) diplomiral na Haqqaniya Madrrassa v Pakistanu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Naziv: mula. Položaj: (a) direktor za upravne zadeve talibanskega režima, (b) vodja za informiranje in kulturo v provinci Kandahar v obdobju talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1965. Kraj rojstva: provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) diplomiral na Haqqaniyi Madrrassa v Pakistanu, (b) domnevno v tesnih odnosih s talibanskim voditeljem mulo Mohammadom Omarjem, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(30)

Vnos „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: (a) tesni sodelavec Osame bin Ladna in posrednik pri potovanjih teroristov, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“

(31)

Vnos „Haqqani, Najibullah, Maulavi (namestnik ministra za javna dela)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za javna dela talibanskega režima, (b) namestnik ministra za finance talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1964. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) iz vzhodnega Afganistana, (b) član talibanskega ‚Sveta‘ v provinci Kunar, Afganistan, od maja 2007, (c) bratranec Moulavija Noora Jalala.“

(32)

Vnos „Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Datum rojstva: 4.4.1964. Kraj rojstva: Cianjur, Zahodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: rojen: Encep Nurjaman.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Datum rojstva: 4.4.1964. Kraj rojstva: Cianjur, Zahodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: (a) rojen: Encep Nurjaman, (b) v priporu v Združenih državah Amerike od julija 2007.“

(33)

Vnos „Jamal, Qudratullah, Maulavi (minister za informiranje)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Naziv: maulavi. Položaj: minister za informiranje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Gardez, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(34)

Vnos „Rahamatullah Kakazada. Naziv: maulavi. Položaj: generalni konzul, talibanski ‚generalni konzulat‘, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000952 (izdan 7.1.1999).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Rahamatullah Kakazada (alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: generalni konzul, talibanski ‚generalni konzulat‘, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000952 (afganistanski potni list, izdan 7.1.1999). Druge informacije: talibanski ‚guverner‘ province Ghazni, Afganistan, od maja 2007.“

(35)

Vnos „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (namestnik ministra za notranje zadeve, zadolžen za varnost)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Samad Khaksar. Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: namestnik ministra za notranje zadeve talibanskega režima, zadolžen za varnost. Naslov: provinca Kandahar, Afganistan. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl januarja 2006.“

(36)

Vnos „Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum rojstva: 1.3.1948. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: kanadsko.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Datum rojstva: 1.3.1948. Kraj rojstva: Kairo, Egipt. Državljanstvo: kanadsko. Druge informacije: domnevno umrl oktobra 2003.“

(37)

Vnos „Razaq, Abdul, Mullah (minister za notranje zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Naziv: mula. Položaj: (a) minister za notranje zadeve talibanskega režima, (b) vodja kabulske policije pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1958. Kraj rojstva: okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, na območju, ki meji na okrožje Chaman, Quetta, Pakistan. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(38)

Vnos „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guverner province Logar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb). Naziv: maulavi. Položaj: guverner province Logar pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1960. Kraj rojstva: Taliqan, provinca Takhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: odgovoren za talibanske vojaške zadeve v provinci Takhar, Afganistan, od maja 2007.“

(39)

Vnos „Habibullah Faizi. Položaj: drugi sekretar. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 010678 (izdan 19.12.1993).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Naziv: qazi. Položaj: (a) drugi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan (b) prvi sekretar, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan, (c) ‚veleposlanik‘ s posebnimi nalogami, (d) vodja oddelka Združenih narodov pri ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: vas Atal, okrožje Ander, Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: (a) D 010678 (afganistanski potni list, izdan 19.12.1993), (b) OR 733375 (afganistanski potni list, izdan 28. junija 2005, veljaven do leta 2010).“

(40)

Vnos „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (minister za kmetijstvo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Naziv: maulavi. Položaj: minister za kmetijstvo talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanskega ‚Sveta Miram Shah‘ od maja 2007.“

(41)

Vnos „Mustasaed, Mullah (predsednik Akademije znanosti)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed). Naziv: mula. Položaj: predsednik Akademije znanosti talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1964. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(42)

Vnos „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Naziv: maulavi. Položaj: ataše za izobraževanje, talibanski ‚generalni konzulat‘, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 012820 (izdan 4.11.2000).“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Naziv: maulavi. Položaj: ataše za izobraževanje, talibanski ‚generalni konzulat‘, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 012820 (afganistanski potni list, izdan 4.11.2000). Druge informacije: domnevno umrl leta 2007.“

(43)

Vnos „Wahidyar, Ramatullah (namestnik ministra za mučenike in repatriacijo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Položaj: namestnik ministra za mučenike in repatriacijo talibanskega režima. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1957. Kraj rojstva: vas Kotakhel, okrožje Zormat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična številka: 110675.“

(44)

Vnos „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Naziv: maulavi. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: pleme Zardran, provinca Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) drugi namestnik, Svet ministrov (talibanski režim), (b) guverner province Nangahar, (c) vodja zahodnega območja, (d) sodeloval pri terorističnih operacijah v vzhodnem Afganistanu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Naziv: maulavi. Položaj: (a) drugi namestnik, gospodarske zadeve, svet ministrov talibanskega režima, (b) guverner province Nangahar pod talibanskim režimom, (c) vodja zahodnega območja pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: pleme Zardran, provinca Paktja, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) sodeloval pri terorističnih operacijah v vzhodnem Afganistanu, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(45)

Vnos „Islam, Muhammad (guverner province Bamiyan)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Muhammad Islam Mohammadi. Položaj: guverner province Bamiyan, Afganistan. Datum rojstva: med letoma 1953 in 1958. Kraj rojstva: okrožje Rori-Du-Aab, provinca Samangan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl leta 2007.“

(46)

Vnos „Mujahid, Abdul Hakim, talibanski poslanik pri Združenih narodih“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Naziv: maulavi. Položaj: talibanski ‚odposlanec‘ pri Združenih narodih. Naslov: četrt okrožja Dehbori, Kabul, Afganistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: vas Khajakhel, okrožje Sharan, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična številka: 106266.“

(47)

Vnos „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (namestnik ministra za zveze)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb). Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: namestnik ministra za komuniciranje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1963. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“

(48)

Vnos „Abdul Hakim Monib. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za mejne zadeve. Datum rojstva: Med letoma 1973 in 1976. Kraj rojstva: okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: odpovedal se je talibanom in se pridružil vladi, ki zastopa okrožje Zurmat v Loya Jirga (plemenska skupščina)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za mejne zadeve talibanskega režima. Naslov: (a) vas Hazarkhel, okrožje Zormat, provinca Paktia, Afganistan, (b) provinca Uruzgan, Afganistan. Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva: vas Hazarkhel, okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 004548 (afganistanski potni list). Nacionalna matična številka: 22273. Druge informacije: (a) odpovedal se je talibanom in se pridružil vladi, ki zastopa okrožje Zurmat v plemenski skupščini Loya Jirga, (b) guverner province Uruzgan, Afganistan, od maja 2007.“

(49)

Vnos „Nyazi, Manan, Mullah (guverner province Kabul)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Manan Nyazi (alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai). Naziv: mula. Položaj: guverner province Kabul pod talibanskim režimom. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Pashtoon Zarghoon, provinca Herat, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.“

(50)

Vnos „Paktis, Abdul Satar, Dr, (oddelek protokola, ministrstvo za zunanje zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Satar Paktin (alias (a) Abdul Sattar Paktis). Naziv: doktor. Položaj: (a) oddelek protokola, ministrstvo za zunanje zadeve talibanskega režima, (b) namestnik ministra za javno zdravje talibanskega režima. Naslov: okrožje Charkh, provinca Logar, Afganistan. Kraj rojstva: Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: prijet leta 2005 in repatriiran v Afganistan.“

(51)

Vnos „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (namestnik ministra za izobraževanje)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb). Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Položaj: namestnik ministra za izobraževanje talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1968. Kraj rojstva: okrožje Darzab, provinca Faryab, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: član talibanov, odgovoren za provinco Jawzjan, Afganistan, od maja 2007.“

(52)

Vnos „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (namestnik ministra za trgovino)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti s:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Naziv: maulavi. Položaj: namestnik ministra za trgovino talibanskega režima. Naslov: okrožje Khair Kot, provinca Paktika, Afganistan. Datum rojstva: 1969. Kraj rojstva: okrožje Khair Kot, provinca Paktika, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: številka volilne kartice je 07503858.“

(53)

Vnos „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataše za repatriacijo, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Naziv: maulavi. Položaj: ataše za repatriacijo, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad. Državljanstvo: afganistansko.“

(54)

Vnos „Al-Haq, Amin (tudi Amin, Muhammad; tudi Ah Haq, Dr Amin; tudi Ul Haq, Dr Amin); datum rojstva: 1960; kraj rojstva: provinca Nangahar, Afganistan“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum rojstva: 1960. Kraj rojstva: provinca Nangahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) koordinator za varnost Osame bin Ladna, (b) repatriiran v Afganistan februarja 2006.“

(55)

Vnos „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Naziv: maulavi. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: provinca Ningarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) namestnik ministra za zadeve v zvezi s hadžem (talibanski režim), (b) vodja olimpijskega komiteja, (c) julija 2003 priprt v Kabulu v Afganistanu.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Naziv: maulavi. Položaj: (a) namestnik ministra za hadž in verske zadeve talibanskega režima, (b) vodja olimpijskega komiteja talibanskega režima. Naslov: okrožje Baraki Barak, provinca Logar, Afganistan. Datum rojstva: med letoma 1958 in 1963. Kraj rojstva: okrožje Baraki Barak, provinca Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: julija 2003 je bil priprt v Kabulu, Afganistan. Iz zapora izpuščen leta 2005.“

(56)

Vnos „Mansour, Akhtar Mohammad (minister za civilno letalstvo in transport)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Naziv: (a) maulavi, (b) mula. Položaj: minister za civilno letalstvo in transport talibanskega režima. Datum rojstva: okrog leta 1960. Kraj rojstva: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) repatriiran v Afganistan septembra 2006, (b) član talibanskega vodstva, (c) deluje v provincah Khost, Paktia in Paktika, Afganistan, od maja 2007; talibanski ‚guverner‘ Kandaharja od maja 2007.“

(57)

Vnos „Nazirullah Aanafi. Naziv: maulavi. Način delovanja: ataše za trgovino, talibansko „veleposlaništvo“, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (izdan 30.6.1998)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Naziv: (a) maulavi, (b) hadži. Položaj: ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (afganistanski potni list, izdan 30.6.1998). Druge informacije: repatriiran v Afganistan oktobra 2006.“

(58)

Vnos „Abdul Salam Zaeef. Naziv: mula. Položaj: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo, (b) izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001215 (izdan 29.8.2000)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Naziv: mula. Položaj: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo talibanskega režima, (b) izredni in pooblaščeni veleposlanik, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001215 (afganistanski potni list, izdan 29.8.2000). Druge informacije: prijet in repatriiran v Afganistan. Izpuščen iz zapora. Živi v Kabulu od maja 2007.“

(59)

Vnos „Zahed, Abdul Rahman (namestnik ministra za zunanje zadeve)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Naziv: mula. Položaj: namestnik ministra za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: med letoma 1963 in 1968. Kraj rojstva: provinca Logar, okrožje Kharwar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko.“