18.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 969/2007 AL COMISIEI

din 17 august 2007

de modificare pentru a 83-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 18 și 27 iulie 2007, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 august 2007.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei (JO L 190, 21.7.2007, p. 7).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: membru important al Al-Qaida.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.”

2.

Mențiunea „Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007.”

3.

Mențiunea „Abdul Qadeer. Titlu: general. Funcția: atașat militar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titlu: (a) general, (b) Maulavi. Funcția: atașat militar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: repatriat în Afganistan în februarie 2006.”

4.

Mențiunea „Mutawakil, Abdul Wakil (ministru al afacerilor externe)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al afacerilor externe sub regimul taliban. Adresa: intersecția Spin Kalay, cartier din districtul Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. Pașaport nr.: (a) OR 35914 (pașaport afgan eliberat la 26.8.2005 și valabil până la 27.3.2008). Număr de identificare națională: 615565. Cetățenie: afgană.”

5.

Mențiunea „Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcția: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Deh Now, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: districtul Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al parlamentului ales în provincia Wardak, (b) vicepreședinte al Comitetului pentru securitate internă al parlamentului afgan din luna mai 2007.”

6.

Mențiunea „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Hajului și al cultelor)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sayyed Ghiassouddine Agha [alias (a) Sayed Ghias, (b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (c) Sayyed Ghayasudin]. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru al Hajului și al cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al educației sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007.”

7.

Mențiunea „Ahmadulla, Qari [ministru al securității (informațiilor)]” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titlu: Qari. Funcția: ministru al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

8.

Mențiunea „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi]. Data nașterii: 15.3.1963. Locul nașterii: Alexandria, Egipt.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data nașterii: 15.3.1963. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Alte informații: presupus a fi decedat în octombrie 2001.”

9.

Mențiunea „Bari, Abdul, Maulavi (guvernator al provinciei Helmand)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Helmand sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din 7 membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

10.

Mențiunea „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministru al apărării)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ubaidullah Akhund [alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji, (c) Maulavi. Funcția: ministru al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre adjuncții Mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operațiuni militare.”

11.

Mențiunea „Al-Jaziri, Abu Bakr; Cetățenie: algeriană; Adresa: Peshawar, Pakistan – afiliat Comitetului de sprijin afgan” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Cetățenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informații: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida.”

12.

Mențiunea „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nașterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nașterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania (c) Al Zarquaa, Iordania. Pașaport nr.: (a) Z 264958 (pașaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informații: presupus a fi decedat.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib]. Data nașterii: 30.10.1966. Locul nașterii: Al-Zarqaa, Iordania. Alte informații: presupus a fi decedat în iunie 2006.”

13.

Mențiunea „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed); Titlu: (a) doctor, (b) dr. Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Pașaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Alte informații: (a) lider operațional și militar al grupării Jihad, (b) fost lider al Jihadului Islamic Egiptean, (c) colaborator apropiat al lui Osama ben Laden” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim]. Titlu: doctor. Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Pașaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informații: (a) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuiește în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

14.

Mențiunea „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban, (b) secretar general al Societății Crucii Roșii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

15.

Mențiunea „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman]. Data nașterii: 19.6.1964. Locul nașterii: Dakahliya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: Afganistan.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman]. Data nașterii: 19.6.1964. Locul nașterii: Dakahliya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în aprilie 2006.”

16.

Mențiunea „Baradar, Mullah (ministru adjunct al apărării)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) înalt comandant militar taliban și membru al «Consiliului Quetta» al talibanilor din luna mai 2007, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

17.

Mențiunea „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar]. Data nașterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetățenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pașaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, (k) Ramzi Omar]. Data nașterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetățenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pașaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.”

18.

Mențiunea „Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al învățământului superior)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1941. Locul nașterii: satul Khaleqdad, districtul Urgon, provincia Paktika, Afganistan. Număr de identificare națională: 106517. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) președinte al Comitetului pentru educație și religie din luna mai 2007.”

19.

Mențiunea „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (președinte adjunct al Curții Supreme)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Shahabuddin Delawar. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

20.

Mențiunea „Mohammad, Dost, Mullah (guvernator al provinciei Ghazni)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Ghazni sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre comandanții militari talibani din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

21.

Mențiunea „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor și industriilor)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammad Azam Elmi. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005.”

22.

Mențiunea „Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct al planificării)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

Ezatullah. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

23.

Mențiunea „Ahmed Khalfan Ghailani (alias Ahmed Tanzanianul; alias Foopie; alias Fupi; alias Ahmad, Abu Bakr; alias Ahmed, A; alias Ahmed, Abubakar; alias Ahmed, Abubakar K.; alias Ahmed, Abubakar Khalfan; alias Ahmed, Abubakary K.; alias Ahmed, Ahmed Khalfan; alias Al Tanzani, Ahmad; alias Ali, Ahmed Khalfan; alias Bakr, Abu; alias Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; alias Ghailani, Ahmed; alias Ghilani, Ahmad Khalafan; alias Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias Khabar, Abu; alias Khalfan, Ahmed; alias Mohammed, Shariff Omar); Data nașterii: 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, în Zanzibar, Tanzania; cetățean tanzanian” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Alte informații: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.”

24.

Mențiunea „Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, din luna mai 2007.”

25.

Mențiunea „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministru al afacerilor frontaliere)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) este un lider activ al talibanilor, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

26.

Mențiunea „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor și industriilor)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1952. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman, Afganistan.”

27.

Mențiunea „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammad Salim Haqqani. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman.”

28.

Mențiunea „Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Hajului și cultelor)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Moslim Haqqani. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al Hajului și cultelor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

29.

Mențiunea „Sayyed Mohammed Haqqani. Titlu: Maulavi. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) director al afacerilor administrative (regimul taliban), (b) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: Mullah. Funcția: (a) director al afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, (b) se crede că a avut relații strânse cu liderul talibanilor Mullahul Mohammad Omar, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

30.

Mențiunea „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Pașaport nr.: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.1.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în cadrul deplasărilor teroriștilor.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Pașaport nr.: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.1.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: (a) asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în cadrul deplasărilor teroriștilor, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.”

31.

Mențiunea „Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al finanțelor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al «consiliului» talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) verișor al lui Moulavi Noor Jalal.”

32.

Mențiunea „Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenie: indoneziană; Alte informații: născut: Encep Nurjaman.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: (a) născut: Encep Nurjaman, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.”

33.

Mențiunea „Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministru al informației)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al informației sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

34.

Mențiunea „Rahamatullah Kakazada. Titlu: Maulavi. Funcția: consul general, «consulatul general» al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000952 (eliberat la 7.1.1999).” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Rahamatullah Kakazada [alias (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: consul general, «consulatul general» al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informații: «guvernator» taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, din luna mai 2007.”

35.

Mențiunea „Khaksar, Abdul Samad, Mullah [ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne]” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Samad Khaksar, Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne sub regimul taliban. Adresa: provincia Kandahar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în ianuarie 2006.”

36.

Mențiunea „Ahmed Said Zaki Khedr [alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data nașterii: 1.3.1948. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: canadiană.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Said Zaki Khedr [alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data nașterii: 1.3.1948. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: canadiană. Alte informații: presupus a fi decedat în octombrie 2003.”

37.

Mențiunea „Razaq, Abdul, Mullah (ministru al afacerilor interne)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al afacerilor interne sub regimul taliban, (b) șeful Poliției din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

38.

Mențiunea „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernator al provinciei Logar)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Zia-ur-Rahman Madani [alias (a) Ziaurrahman Madani, (b) Zaia u Rahman Madani, (c) Madani Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Logar sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007.”

39.

Mențiunea „Habibullah Faizi. Funcția: secretar II. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 010678 (eliberat la 19.12.1993)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titlu: Qazi. Funcția: (a) secretar II, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) secretar I, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) «ambasador» itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: (a) D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28 iunie 2005, valabil până în 2010).”

40.

Mențiunea „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministru al agriculturii)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al agriculturii sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru al «Consiliului Miram Shah» al talibanilor din luna mai 2007.”

41.

Mențiunea „Mustasaed, Mullah (directorul Academiei de Științe)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammad Husayn Mustasaeed [alias (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas’eed]. Titlu: Mullah. Funcția: directorul Academiei de Științe sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

42.

Mențiunea „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de educație, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Kunduz, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 012820 (eliberat la 4.11.2000)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de educație, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Kunduz, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informații: presupus a fi decedat în 2007.”

43.

Mențiunea „Wahidyar, Ramatullah (ministru adjunct al martirilor și repatrierii)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funcția: ministru adjunct al martirilor și repatrierii sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 110675.”

44.

Mențiunea „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) vicepreședinte adjunct al Consiliului de Miniștri (regimul taliban), (b) guvernatorul provinciei Nangahar, (c) șeful zonei estice, (d) activ în operațiunile teroriste din estul Afganistanului.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) vicepreședinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Miniștri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) șeful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) activ în operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

45.

Mențiunea „Islam, Muhammad (guvernator al provinciei Bamiyan)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Muhammad Islam Mohammadi. Funcția: guvernator al provinciei Bamiyan, Afganistan. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2007.”

46.

Mențiunea „Mujahid, Abdul Hakim, emisar al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Funcția: «emisar» al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266.”

47.

Mențiunea „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicării)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: ministru adjunct al comunicării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”

48.

Mențiunea „Abdul Hakim Monib. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere. Data nașterii: între 1973 și 1976. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: a renunțat la calitatea de membru al talibanilor și s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Adresa: (a) satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan, (b) provincia Uruzgan, Afganistan. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 004548 (pașaport afgan). Număr de identificare națională: 22273. Alte informații: (a) a renunțat la calitatea de membru al talibanilor și s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga, (b) guvernator al provinciei Uruzgan, Afganistan, din luna mai 2007.”

49.

Mențiunea „Nyazi, Manan, Mullah (guvernator al provinciei Kabul)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Manan Nyazi [alias (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai]. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kabul în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.”

50.

Mențiunea „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Satar Paktin [alias (a) Abdul Sattar Paktis]. Titlu: doctor. Funcția: (a) Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al sănătății publice sub regimul taliban. Adresa: districtul Charkh, provincia Logar, Afganistan. Locul nașterii: Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: arestat în 2005 și repatriat în Afganistan.”

51.

Mențiunea „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educației)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias (a) Abdussalam Hanifi, (b) Hanafi Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct al educației sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Jawzjan, Afganistan, din luna mai 2007.”

52.

Mențiunea „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerțului)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Adresa: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: carte de alegător numărul 07503858.”

53.

Mențiunea „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atașat pe probleme de repatriere, «ambasada» talibanilor, Islamabad)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, «ambasada» talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană.”

54.

Mențiunea „Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr Amin; alias Ul-Haq, Dr Amin); născut în 1960, în provincia Nangahar, Afganistan.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006.”

55.

Mențiunea „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj (regimul taliban), (b) directorul comitetului olimpic, (c) a fost arestat în iulie 2003 la Kabul, Afganistan.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj sub regimul taliban, (b) directorul comitetului olimpic sub regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005.”

56.

Mențiunea „Mansour, Akhtar Mohammad (ministru al aviației civile și transporturilor).” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: ministru al aviației civile și transporturilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) activ în provinciile Khost, Paktia și Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; «guvernator» taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007.”

57.

Mențiunea „Nazirullah Aanafi. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat comercial, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000912 (eliberat la 30.6.1998)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcția: atașat comercial, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006.”

58.

Mențiunea „Abdul Salam Zaeef. Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor, (b) ambasador extraordinar și plenipotențiar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 001215 (eliberat la 29.8.2000)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban, (b) ambasador extraordinar și plenipotențiar, «ambasada» talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 001215 (pașaport afgan eliberat la 29.8.2000). Alte informații: arestat și repatriat în Afganistan. Eliberat din închisoare. Locuiește în Kabul din mai 2007.”

59.

Mențiunea „Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetățenie: afgană.”