18.8.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/6


VERORDENING (EG) Nr. 969/2007 VAN DE COMMISSIE

van 17 augustus 2007

tot 83e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 18 en 27 juli 2007 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 augustus 2007.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 859/2007 van de Commissie (PB L 190 van 21.7.2007, blz. 7).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De vermelding „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: hooggeplaatst lid van Al Qaida.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) hooggeplaatst lid van Al Qaida, b) sinds juli 2007 in Amerikaanse gevangenschap.”

(2)

De vermelding „Jalil, Abdul, Mullah (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Abdul Jalil (ook bekend als Nazar Jan). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) lid van de leidinggevende raad van de Taliban sinds mei 2007.”

(3)

De vermelding „Abdul Qadeer. Titel: Generaal. Functie: militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titel: a) Generaal, b) Maulavi. Functie: militair attaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006.”

(4)

De vermelding „Mutawakil, Abdul Wakil (Minister van Buitenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (ook bekend als Abdul Wakil Mutawakil). Titel: Maulavi. Functie: minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Paspoortnummer: OR 35914 (Afghaans paspoort afgegeven op 26.8.2005, geldig tot 27.3.2008). Nationaal identificatienummer: 615565. Nationaliteit: Afghaans.”

(5)

De vermelding „Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice-minister van Planning)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: vice-minister van Planning van het Taliban-regime. Adres: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: district Jelrez, Maidan, provincie Wardak, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) parlementslid verkozen voor de provincie Wardak, b) vicehoofd van het interne veiligheidscomité van het Afghaanse parlement sinds mei 2007.”

(6)

De vermelding „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (ook bekend als a) Sayed Ghias; b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; c) Sayyed Ghayasudin). Titel: Maulavi. Functie: a) minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Faryab, Afghanistan sinds mei 2007.”

(7)

De vermelding „Ahmadulla, Qari (Minister van Veiligheid (Inlichtingen))” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmadullah (ook bekend als Ahmadulla). Titel: Qari. Functie: minister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”

(8)

De vermelding „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Tariq Anwar El Sayed Ahmed (ook bekend als a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2001.”

(9)

De vermelding „Bari, Abdul, Maulavi (Gouverneur van de provincie Helmand)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Bari Akhund (ook bekend als Haji Mullah Sahib). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Helmand onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van een zevenkoppig leidinggevend comité van de Taliban in Kandahar, Afghanistan, sinds mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(10)

De vermelding „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Minister van Defensie)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ubaidullah Akhund (ook bekend als a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Functie: minister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) een van de plaatsvervangers van Mullah Omar, b) lid van de Taliban-top, belast met militaire operaties.”

(11)

De vermelding „Al-Jaziri, Abu Bakr; Algerijnse nationaliteit; adres: Peshawar, Pakistan - heeft banden met het Afghan Support Committee.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abu Bakr Al-Jaziri (ook bekend als Yasir Al-Jazari). Nationaliteit: a) Algerijns, b) Palestijns. Adres: Peshawar, Pakistan. Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), b) helper van Al-Qaida en communicatiespecialist.”

(12)

De vermelding „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (ook bekend als a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib; e) Abou Musaab El Zarquawi; f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said; g) Al Zarqawi Abu Musa'ab; h) Al Zarqawi Abu Musab; i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab; j) Alkhalayleh Ahmed; k) Azzarkaoui Abou Moussab; l) El Zarquawi Abu Musaab; m) Zarkaoui Abou Moussaab; n) Abu Ahmad; o) Abu Ibrahim). Geboortedatum: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Geboorteplaats: a) Al-Zarqaa, Jordanië, b) Al Zarqa, Jordanië, c) Al Zarquaa, Jordanië. Paspoortnummer: a) Z 264958 (Jordaans paspoort afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië), b) 1433038 (Jordaanse identiteitskaart afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië). Overige informatie: Naar verluidt overleden.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (ook bekend als a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Geboortedatum: 30.10.1966. Geboorteplaats: Al-Zarqaa, Jordanië. Overige informatie: naar verluidt overleden in juni 2006.”

(13)

De vermelding „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz; d) Al Zawahiri Ayman; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi; i) Dhawahri Ayman; j) Eddaouahiri Ayman; k) Nur Al Deen Abu Mohammed; l) Abu Fatma; m) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Gizeh, Egypte. Paspoort nr. a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Nationaliteit: vermoedelijk Egyptisch. Overige informatie: a) operationeel en militair leider van de Groep Jihad, b) voormalig leider van de Egyptische Islamitische Jihad, c) nauw bondgenoot van Usama Bin Laden.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Titel: Doctor. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Gizeh, Egypte. Nationaliteit: vermoedelijk Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Overige informatie: a) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, thans nauw bondgenoot van Usama Bin Laden, b) houdt zich op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(14)

De vermelding „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sayed Esmatullah Asem (ook bekend als Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime, b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-top sinds mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(15)

De vermelding „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Afghanistan” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (ook bekend als a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in april 2006.”

(16)

De vermelding „Baradar, Mullah (Vice-minister van Defensie)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Ghani Baradar (ook bekend als Mullah Baradar Akhund). Titel: Mullah. Functie: vice-minister van Defensie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: gemeente Weetmak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) behoort tot de Popalzai-stam, b) hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de „Quetta-raad” van de Taliban sinds mei 2007, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(17)

De vermelding „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Ramzi Omar). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoort nr.: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba” Amar; k) Ramzi Omar). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: a) gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.”

(18)

De vermelding „Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice-minister van Hoger Onderwijs)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (ook bekend als Arsala Rahmani). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1941. Geboorteplaats: gemeente Khaleqdad, district Urgon, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaal identificatienummer: 106517. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van het Hogerhuis (Mashrano Jerga) van het Afghaanse parlement, b) hoofd van het comité Onderwijs en Godsdienst van het Huis met ingang van mei 2007.”

(19)

De vermelding „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Plaatsvervanger, Hooggerechtshof)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Shahabuddin Delawar. Titel: Maulavi. Functie: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof van het Taliban-regime. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(20)

De vermelding „Mohammad, Dost, Mullah (Gouverneur van de provincie Ghazni)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Dost Mohammad (ook bekend als Doost Mohammad). Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: Gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) één van de militaire leiders van de Taliban in mei 2007, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(21)

De vermelding „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Azam Elmi. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2005.”

(22)

De vermelding „Ezatullah, Maulavi (Vice-minister van Planning)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

Ezatullah. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Planning van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Laghman, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(23)

De vermelding „Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als Ahmed de Tanzaniaan; ook bekend als Foopie; ook bekend als Fupi; ook bekend als Ahmad, Abu Bakr; ook bekend als Ahmed, A; ook bekend als Ahmed, Abubakar; ook bekend als Ahmed, Abubakar K.; ook bekend als Ahmed, Abubakar Khalfan; ook bekend als Ahmed, Abubakary K.; ook bekend als Ahmed, Ahmed Khalfan; ook bekend als AL Tanzani, Ahmad; ook bekend als ALI, Ahmed Khalfan; ook bekend als Bakr, Abu; ook bekend als Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; ook bekend als Ghailani, Ahmed; ook bekend als Ghilani, Ahmad Khalafan; ook bekend als Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; ook bekend als Khabar, Abu; ook bekend als Khalfan, Ahmed; ook bekend als Mohammed, Shariff Omar); geboren op 14.3.1974 of 13.4.1974 of 14.4.1974 of 1.8.1970 in Zanzibar, Tanzania; Tanzaniaans staatsburger” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr; b) Ahmed, Abubakar; c) Ahmed, Abubakar K.; d) Ahmed, Abubakar Khalfan; e) Ahmed, Abubakary K.; f) Ahmed, Ahmed Khalfan; g) Ali, Ahmed Khalfan; h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; i) Ghailani, Ahmed; j) Ghilani, Ahmad Khalafan; k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; l) Khalfan, Ahmed; m) Mohammed, Shariff Omar; n) Haytham al-Kini; o) Ahmed The Tanzanian; p) Foopie; q) Fupi; r) Ahmed, A; s) Al Tanzani, Ahmad; t) Bakr, Abu; u) Khabar, Abu). Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzaniaans. Overige informatie: opgepakt in juli 2004 en in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.”

(24)

De vermelding „Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Rustum Hanafi Habibullah (ook bekend als Rostam Nuristani). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Taliban belast met de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007.”

(25)

De vermelding „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Minister van Grensaangelegenheden)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Jallalouddine Haqani (ook bekend als a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Titel: Maulavi. Functie: minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1942. Geboorteplaats: provincie Khost, district Zadran, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) actief Taliban-leider, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(26)

De vermelding „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sayeedur Rahman Haqani (ook bekend als Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1952. Geboorteplaats: provincie Kunar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.”

(27)

De vermelding „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Salim Haqqani. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: afkomstig uit de provincie Laghman, Afghanistan.”

(28)

De vermelding „Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden) ”in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Moslim Haqqani. Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(29)

De vermelding „Sayyed Mohammed Haqqani. Titel: Maulavi. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) directeur Administratieve Zaken (Taliban-regime), b) Afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sayyed Mohammed Haqqani (ook bekend als Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: Mullah. Functie: a) directeur Administratieve Zaken van het Taliban-regime, b) hoofd van Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Pakistan, b) heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Mullah Mohammad Omar, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(30)

De vermelding „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: a) naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.”

(31)

De vermelding „Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice-minister van Openbare Werken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (ook bekend als Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister van Openbare Werken van het Taliban-regime, b) vice-minister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afkomstig uit Oost-Afghanistan, b) lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, sinds mei 2007, c) neef van Moulavi Noor Jalal.”

(32)

De vermelding „Nurjaman Riduan Isamuddin (ook bekend als a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Geboortedatum: 4.4.1964. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: geboren: Encep Nurjaman.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (ook bekend als a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Geboortedatum: 4.4.1964. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) geboren: Encep Nurjaman, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007.”

(33)

De vermelding „Jamal, Qudratullah, Maulavi (Minister van Voorlichting)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Qudratullah Jamal (ook bekend als Haji Sahib). Titel: Maulavi. Functie: minister van Voorlichting van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(34)

De vermelding „Rahamatullah Kakazada. Titel: Maulavi. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (afgegeven op 7.1.1999).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Rahamatullah Kakazada (ook bekend als a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: Consul-generaal, „Consulaat-generaal” van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). Overige informatie: Taliban-gouverneur van de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007.”

(35)

De vermelding „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Samad Khaksar, Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: vice-minister (Veiligheid) van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: provincie Kandahar, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in januari 2006.”

(36)

De vermelding „Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Canadese nationaliteit.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmed Said Zaki Khedr (ook bekend als a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Geboortedatum: 1.3.1948. Geboorteplaats: Cairo, Egypte. Nationaliteit: Canadees. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2003.”

(37)

De vermelding „Razaq, Abdul, Mullah (Minister van Binnenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titel: Mullah. Functie: a) minister van Binnenlandse Zaken van het Taliban-regime, b) hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(38)

De vermelding „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gouverneur van de provincie Logar)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Zia-ur-Rahman Madani (ook bekend als a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Logar onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: Taliqan, provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: belast met de militaire aangelegenheden van de Taliban in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007.”

(39)

De vermelding „Habibullah Faizi. Functie: Tweede secretaris. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 010678 (afgegeven op 19.12.1993).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (ook bekend als Habibullah Faizi). Titel: Qazi. Functie: a) tweede secretaris, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan, b) eerste secretaris, „ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan, c) reizend „ambassadeur”, d) hoofd van het departement Verenigde Naties van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: gemeente Atal, district Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) D 010678 (Afghaans paspoort afgegeven op 19.12.1993), b) OR 733375 (Afghaans paspoort afgegeven op 28.6.2005, geldig tot 2010).”

(40)

De vermelding „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Minister van Landbouw)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Latif Mansur (ook bekend als Abdul Latif Mansoor). Titel: Maulavi. Functie: minister van Landbouw van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de raad „Miram Shah” van de Taliban sinds mei 2007.”

(41)

De vermelding „Mustasaed, Mullah (Hoofd van de Academie voor Wetenschappen)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (ook bekend als a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Titel: Mullah. Functie: Hoofd van de Academie voor Wetenschappen onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(42)

De vermelding „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titel: Maulavi. Functie: Onderwijsattaché, „Consulaat-general” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 012820 (afgegeven op 4.11.2000).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titel: Maulavi. Functie: Onderwijsattaché, „Consulaat-general” van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). Overige informatie: naar verluidt overleden in 2007.”

(43)

De vermelding „Wahidyar, Ramatullah (Vice-minister voor Martelaren en Repatriëring)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (ook bekend als Ramatullah Wahidyar). Functie: vice-minister voor Martelaren en Repatriëring van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1957. Geboorteplaats: gemeente Kotakhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 110675.”

(44)

De vermelding „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titel: Maulavi. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Zardran tribe, provincie Paktja, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) tweede plaatsvervanger, Raad van Ministers (Taliban-regime), b) Gouverneur van de provincie Nangahar, c) hoofd van de Oostelijke Zone, d) actief bij terroristische acties in Oost-Afghanistan.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (ook bekend als A. Kabir). Titel: Maulavi. Functie: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van Ministers van het Taliban-regime, b) gouverneur van de provincie Nangahar onder het Taliban-regime, c) hoofd van de Oostelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Zardran-stam, provincie Paktja, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(45)

De vermelding „Islam, Muhammad (Gouverneur van de provincie Bamiyan)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Muhammad Islam Mohammadi. Functie: gouverneur van de provincie Bamiyan, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: district Rori-Du-Aab, provincie Samangan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2007.”

(46)

De vermelding „Mujahid, Abdul Hakim, Gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (ook bekend als Abdul Hakim Mojahed). Titel: Maulavi. Functie: gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: gemeente Khajakhel, district Sharan, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 106266.”

(47)

De vermelding „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice-minister van Communicatie)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (ook bekend als a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) Mullah, b) Haji. Functie: vice-minister van Communicatie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Kandahar-stad, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”

(48)

De vermelding „Abdul Hakim Monib. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden. Geboortedatum: tussen 1973 en 1976. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit Afghaans. Overige informatie: heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titel: Maulavi. Functie: vice-minister voor Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Adres: a) gemeente Hazarkhel, district Zormat, provincie Paktia, Afghanistan, b) provincie Uruzgan, Afghanistan. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: gemeente Hazarkhel, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 004548 (Afghaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 22273. Overige informatie: a) heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt, b) gouverneur van de provincie Uruzgan, Afghanistan, sinds mei 2007.”

(49)

De vermelding „Nyazi, Manan, Mullah (Gouverneur van de provincie Kabul)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Manan Nyazi (ook bekend als a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Titel: Mullah. Functie: gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.”

(50)

De vermelding „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Afdeling protocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Satar Paktin (ook bekend als Abdul Sattar Paktis). Titel: Doctor. Functie: a) afdeling Protocol, ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime, b) vice-minister van Volksgezondheid van het Taliban-regime. Adres: district Charkh, provincie Logar, Afghanistan. Geboorteplaats: Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: opgepakt in 2005 en gerepatrieerd naar Afghanistan.”

(51)

De vermelding „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice-minister van Onderwijs)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (ook bekend als a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Functie: vice-minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Jawzjan, Afghanistan, sinds mei 2007.”

(52)

De vermelding „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice-minister van Handel)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (ook bekend als Faiz Mohammad Faizan). Titel: Maulavi. Functie: vice-minister van Handel van het Taliban-regime. Adres: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: district Khair Kot, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: kiezersregistratiekaart nummer: 07503858.”

(53)

De vermelding „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Repatriëringsattaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Ghafar Qurishi (ook bekend als Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: Maulavi. Functie: Repatriëringsattaché, „ambassade” van de Taliban, Islamabad. Nationaliteit: Afghaans.”

(54)

De vermelding „Al-Haq, Amin (ook bekend als AMIN, Muhammad; ook bekend als AH HAQ, Dr Amin; ook bekend als UL-HAQ, Dr Amin); geboren in 1960, Provincie Nangahar, Afghanistan” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (ook bekend als a) Al-Haq, Amin; b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin). Geboortedatum: 1960. Geboorteplaats: Provincie Nangahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) veiligheidscoördinator voor Usama bin Laden, b) gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006.”

(55)

De vermelding „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titel: Maulavi. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) plaatsvervangend minister van Hadj-zaken (Taliban-regime), b) hoofd van het Olympisch Comité, c) was gedetineerd in juli 2003 in Kabul, Afghanistan.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Qalamudin Sar Andaz (ook bekend als Qalamuddin). Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister van Bedevaartzaken van het Taliban-regime, b) hoofd van het Olympisch Comité onder het Taliban-regime. Adres: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: in juli 2003 in hechtenis in Kabul, Afghanistan. Uit de gevangenis ontslagen in 2005.”

(56)

De vermelding „Mansour, Akhtar Mohammad (Minister van Burgerluchtvaart en Vervoer)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (ook bekend als a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Functie: minister van Burgerluchtvaart en Vervoer van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gerepatrieerd naar Afghanistan in september 2006, b) lid van de Taliban-top, c) actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan sinds mei 2007; Taliban-gouverneur van Kandahar sinds mei 2007.”

(57)

De vermelding „Nazirullah Aanafi. Titel: Maulavi. Functie: handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (afgegeven op 30.6.1998).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: handelsattaché, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in oktober 2006.”

(58)

De vermelding „Abdul Salam Zaeef. Titel: Mullah. Functie: a) Vice-minister van Mijnbouw en Industrie, b) Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001215 (afgegeven op 29.8.2000).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Salam Zaeef (ook bekend als Abdussalam Zaeef). Titel: Mullah. Functie: a) vice-minister van Mijnbouw en Industrie van het Taliban-regime, b) buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, „Ambassade” van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001215 (Afghaans paspoort afgegeven op 29.8.2000). Overige informatie: opgepakt en gerepatrieerd naar Afghanistan. Uit de gevangenis ontslagen. Leeft in Kabul sinds mei 2007.”

(59)

De vermelding „Zahed, Abdul Rahman (Vice-minister van Buitenlandse Zaken)” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdul Rahman Zahed (ook bekend als Abdul Rehman Zahid). Titel: Mullah. Functie: vice-minister van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: provincie Logar, district Kharwar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans.”