18.8.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/6


A BIZOTTSÁG 969/2007/EK RENDELETE

(2007. augusztus 17.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 83. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

2007. július 18-án és 27-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, melyekre vonatkozóan a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 859/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 190., 2007.7.21., 7. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A „Természetes személyek” pontban a „Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Születési idő: 1961.; Születési hely: Moszul, Irak; Állampolgárság: iraki; Egyéb információ: az Al-Qaida vezető tisztviselője.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Születési idő: 1961. Születési hely: Moszul, Irak; Állampolgárság: iraki. Egyéb információ: a) az Al-Qaida vezető tisztviselője, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.”

2.

A „Természetes személyek” pontban a „Jalil, Abdul, Mullah (külügyminiszter-helyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Arghandaab körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék, b) 2007 májusától a tálib vezető tanács tagja.”

3.

A „Természetes személyek” pontban az „Abdul Qadeer. Titulusa: tábornok. Tisztsége: katonai attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1964. Születési hely: Nangarhar, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000974. (afgán útlevél)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titulusa: a) tábornok, b) maulavi. Tisztsége: katonai attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1964. Születési hely: Nangarhar, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000974 (afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 februárjában hazatelepítették Afganisztánba.”

4.

A „Természetes személyek” pontban a „Mutawakil, Abdul Wakil (külügyminiszter)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminisztere. Címe: Spin Kalay kereszteződés, Khan Mina negyed, Khoshhal, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1970. Születési hely: Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Útlevélszám: a) OR 35914 (2005.8.26-án kiállított, 2008.3.27-ig érvényes afgán útlevél). Nemzeti személyi azonosítószáma: 615565. Állampolgárság: afgán.”

5.

A „Természetes személyek” pontban a „Hottak, M. Musa, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Egyházi titulusa: a) maulavi, b) hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. Címe: Deh Now negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1954. Születési hely: Jelrez körzet, Maidan, Wardak tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) a parlament Wardak tartományból megválasztott tagja, b) 2007 májusától az afgán parlament belső biztonsági bizottságának vezetőhelyettese.”

6.

A „Természetes személyek” pontban az „Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (a Hadzs és a vallási ügyek minisztere)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a Hadzs és a vallási ügyek minisztere, b) a tálib rezsim oktatásügyi minisztere. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálibán mozgalom Faryab tartományért (Afganisztán) felelős tagja.”

7.

A „Természetes személyek” pontban az „Ahmadulla, Qari (biztonsági (hírszerzési) miniszter).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titulusa: Qari. Tisztsége: a tálib rezsim biztonsági (hírszerzési) minisztere. Születési idő: valószínűleg 1975. Születési hely: Qarabagh körzet, Ghazni tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán.”

8.

A „Természetes személyek” pontban a „Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Születési idő: 1963.3.15. Születési hely: Alexandria, Egyiptom” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Születési idő: 1963.3.15. Születési hely: Alexandria, Egyiptom. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 októberében elhunyt.”

9.

A „Természetes személyek” pontban a „Bari, Abdul, Maulavi (Helmand tartomány kormányzója)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Helmand tartomány kormányzója. Születési idő: valószínűleg 1953. Születési hely: Helmand tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától Kandahárban (Afganisztán) a héttagú tálib vezető bizottság tagja, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

10.

A „Természetes személyek” pontban az „Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (védelmi miniszter).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). Egyházi titulusa: a) mullah, b) hádzsi, c) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi minisztere. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Omar mullah egyik helyettese, b) a tálib vezetés tagja, hadműveletekért felelős.”

11.

A „Természetes személyek” pontban az „Al-Jaziri, Abu Bakr; állampolgárság: algériai; Címe: Peshawar, Pakisztán – összeköttetésben áll az Afghan Support Committee szervezettel” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Állampolgárság: a) algériai, b) palesztin; Címe: Peshawar, Pakisztán. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az afgán támogatási bizottsággal (ASC), b) az Al-Qaida tevékenységét elősegítő személy és kommunikációs szakértő.”

12.

A „Természetes személyek” pontban az „Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa’ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Születési idő: a) 1966.10.30., b) 1966.10.20. Születési hely: a) Al-Zarqaa, Jordánia, b) Al Zarqa, Jordánia, c) Al Zarquaa, Jordánia. Útlevélszám: a) Z 264958 (1999.4.4-én a jordániai Al Zarqaa-ban kiállított jordán útlevél, b) 1433038 (1999.4.4-én a jordániai Al Zarqaa-ban kiállított jordán személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Értesülések szerint elhunyt” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib). Születési idő: 1966.10.30. Születési hely: Al-Zarqaa, Jordánia. Egyéb információ: értesülések szerint 2006 júniusában elhunyt.”

13.

A „Természetes személyek” pontban az „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed). Titulusa: a) Doktor, (b) Dr. Születési idő: 1951.6.19. Születési hely: Giza (Gíza), Egyiptom. Útlevélszám: a) 1084010 (Egyiptom), b) 19820215. Állampolgárság: feltehetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: a) a Dzsihád csoport operatív és katonai vezetője, b) az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csoport korábbi vezetője, c) Oszáma bin Láden közeli munkatársa” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim). Titulusa: Doktor. Születési idő: 1951.6.19. Születési hely: Giza, Egyiptom. Állampolgárság: feltehetően egyiptomi állampolgár. Útlevélszám: a) 1084010 (Egyiptom), b) 19820215. Egyéb információ: a) az Egyiptomi Iszlám Dzsihád csoport korábbi operatív és katonai vezetője, jelenleg Oszáma bin Láden közeli munkatársa, b) az afganisztáni/pakisztáni határvidéken él.”

14.

A „Természetes személyek” pontban az „Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim idején az Afgán Vörös Félhold Társaság (ARCS) főtitkára. Születési idő: valószínűleg 1967. Születési hely: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib vezetés tagja, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

15.

A „Természetes személyek” pontban a „Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Születési idő: 1964.6.19. Születési hely: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgárság: Egyiptomi. Egyéb információ: Afganisztán.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Születési idő: 1964.6.19. Születési hely: Dakahliya, Egyiptom. Állampolgárság: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint 2006 áprilisában elhunyt.”

16.

A „Természetes személyek” pontban a „Baradar, Mullah (védelmi miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim védelmi miniszterének helyettese. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Weetmak falu, Dehrawood körzet, Uruzgan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) a Popalzai törzs tagja, b) tálib magasrangú katonai parancsnok, 2007. májusától a tálib »Quetta-tanács« tagja, c) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

17.

A „Természetes személyek” pontban a „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Ramzi Omar). Születési idő: a) 1972.5.1., b) 1973.9.16., c) 1975.7.15. Születési hely: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum (Kartúm), Szudán. Állampolgárság: a) jemeni; b) szudáni. Útlevélszám: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Szanaa-ban). Egyéb információ: letartóztatva a pakisztáni Karachi-ban 2002.9.30-án.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad »Abdallah Ba« Amar, k) Ramzi Omar). Születési idő: a) 1972.5.1., b) 1973.9.16., c) 1975.7.15. Születési hely: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen; b) Khartoum (Kartúm), Szudán. Állampolgárság: a) jemeni; b) szudáni. Útlevélszám: 00085243 (kiállítva 1997.11.17-én a jemeni Szanaa-ban). Egyéb információ: a) letartóztatva a pakisztáni Karachi-ban 2002.9.30-án, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.”

18.

A „Természetes személyek” pontban a „Rahmani, Arsalan, Maulavi (felsőoktatási miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1941. Születési hely: Khaleqdad falu, Urgon körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 106517. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) az afgán parlament felsőházának (Mashrano Jerga) tagja, b) 2007. májusától a felsőház oktatási és vallási bizottságának vezetője.”

19.

A „Természetes személyek” pontban a „Delawar, Shahabuddin, Maulavi (a Legfőbb Bíróság helyettese)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Shahabuddin Delawar. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim legfőbb bíróságának helyettese. Születési idő: 1957. Születési hely: Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

20.

A „Természetes személyek” pontban a „Mohammad, Dost, Mullah (Ghazni tartomány kormányzója)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim idején Ghazni tartomány kormányzója. Születési idő: 1968 és 1973 között. Születési hely: Daman körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) 2007 májusától a tálib katonai parancsnokok egyike, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

21.

A „Természetes személyek” pontban az „Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Azam Elmi. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1968. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben elhunyt.”

22.

A „Természetes személyek” pontban az „Ezatullah, Maulavi (tervezési miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Ezatullah. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim tervezési miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1957. Születési hely: Laghman tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

23.

A „Természetes személyek” pontban az „Ahmed Khalfan Ghailani (másképpen: Ahmed the Tanzanian; másképpen: Foopie; másképpen: Fupi; másképpen: Ahmad, Abu Bakr; másképpen: Ahmed, A; másképpen: Ahmed, Abubakar; másképpen: Ahmed, Abubakar K.; másképpen: Ahmed, Abubakar Khalfan; másképpen: Ahmed, Abubakary K.; másképpen: Ahmed, Ahmed Khalfan; másképpen: Al Tanzani, Ahmad; másképpen: Ali, Ahmed Khalfan; másképpen: Bakr, Abu; másképpen: Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; másképpen: Ghailani, Ahmed; másképpen: Ghilani, Ahmad Khalafan; másképpen: Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; másképpen: Khabar, Abu; másképpen: Khalfan, Ahmed; másképpen: Mohammed, Shariff Omar); született 1974.3.14., vagy 1974.4.13., vagy 1974.4.14., vagy 1970.8.1., Zanzibár, Tanzánia, tanzániai állampolgár” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Születési idő: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési hely: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgárság: Tanzániai. Egyéb információ: 2004 júliusában letartóztatták, 2007 júliusától az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.”

24.

A „Természetes személyek” pontban a „Nuristani, Rostam, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Dara Kolum, Do Aab körzet, Nurisztán tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálibán mozgalom Nurisztán tartományért (Afganisztán) felelős tagja.”

25.

A „Természetes személyek” pontban a „Haqani, Djallalouddine, Maulavi (határügyi miniszter)” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési idő: valószínűleg 1942. Születési hely: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) aktív tálib vezető, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

26.

A „Természetes személyek” pontban a „Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (bányászati és ipari miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1952. Születési hely: Kunar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: Laghman tartomány, Afganisztán.”

27.

A „Természetes személyek” pontban a „Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Salim Haqqani. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: A tálib rezsim bűnmegelőzési és erényügyi miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1967. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: Laghman tartományból származik.”

28.

A „Természetes személyek” pontban a „Haqqani, Moslim, Maulavi (A Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Moslim Haqqani. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1958. Születési hely: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) származása: pástu Baghlan tartományból, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

29.

A „Természetes személyek” pontban a „Sayyed Mohammed Haqqani. Egyházi titulusa: maulavi. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Igazgatási ügyek igazgatója (tálib rezsim), b) Elvégezte a pakisztáni Haqqaniya Madrrassa teológiai főiskolát.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim igazgatási ügyek igazgatója, b) a tálib rezsim idején Kandahár tartományban információs és kulturális vezető. Születési idő: valószínűleg 1965. Születési hely: Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) elvégezte a pakisztáni Haqqaniya teológiai főiskolát, b) állítólag szoros kapcsolatokat ápolt Mohammad Omar Mullah tálib vezetővel, c) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

30.

A „Természetes személyek” pontban a „Zayn al-Abidin Muhammad Hussein alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Születési idő: 1971.3.12. Születési hely: Riyadh, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: palesztin. Útlevélszám: 484824 (a riyadh-i Egyiptomi Nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazását elősegítő személy.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Születési idő: 1971.3.12. Születési hely: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: palesztin. Útlevélszám: 484824 (a riyadh-i egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazását elősegítő személy. b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.”

31.

A „Természetes személyek” pontban a „Haqqani, Najibullah, Maulavi (közmunkaügyi miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim közmunkaügyi miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim pénzügyminiszter-helyettese. Születési idő: valószínűleg 1964. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) kelet-afganisztáni, b) 2007 májusától Kunar tartomány (Afganisztán) tálib »tanácsának« tagja, c) Moulavi Noor Jalal unokatestvére.”

32.

A „Természetes személyek” pontban a „Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Születési idő: 1964.4.4. Születési hely: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgárság: indonéz. Egyéb információ: született: Encep Nurjaman.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nurjaman Riduan Isamuddin (alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Születési idő: 1964.4.4. Születési hely: Cianjur, Nyugat-Jáva, Indonézia. Állampolgárság: indonéz. Egyéb információ: a) született: Encep Nurjaman, b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.”

33.

A „Természetes személyek” pontban a „Jamal, Qudratullah, Maulavi (információs miniszter)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim információs minisztere. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Gardez, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

34.

A „Természetes személyek” pontban a „Rahamatullah Kakazada. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Karachi, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000952 (kiadás kelte: 1999.1.7.).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: főkonzul, tálib »főkonzulátus«, Karachi, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000952 (1999.1.7-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2007 májusától Ghazni tartomány (Afganisztán) tálib »kormányzója«.”

35.

A „Természetes személyek” pontban a „Khaksar, Abdul Samad, Mullah (belügyminiszter-helyettes (biztonsági ügyek)).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Samad Khaksar, Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim belügyi (biztonsági) ügyekért felelős miniszterhelyettese. Címe: Kandahár tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2006 januárjában elhunyt.”

36.

A „Természetes személyek” pontban az „Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Születési idő: 1948.3.1. Születési hely: Cairo (Kairó), Egyiptom. Állampolgárság: kanadai” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Said Zaki Khedr (alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Születési idő: 1948.3.1. Születési hely: Kairó, Egyiptom. Állampolgárság: kanadai. Egyéb információ: értesülések szerint 2003 októberében elhunyt.”

37.

A „Természetes személyek” pontban a „Razaq, Abdul, Mullah (belügyminiszter)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim belügyminisztere, b) a tálib rezsim idején Kabul rendőrfőnöke. Születési idő: valószínűleg 1958. Születési hely: Spin Boldak körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán, a Chaman körzettel (Quetta, Pakisztán) szomszédos térségben. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

38.

A „Természetes személyek” pontban a „Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Logar tartomány kormányzója)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim idején Logar tartomány kormányzója. Születési idő: valószínűleg 1960. Születési hely: Taliqan, Takhar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától Takhar tartományban (Afganisztán) a tálib katonai ügyekért felel.”

39.

A „Természetes személyek” pontban a „Habibullah Faizi Tisztsége: második titkár. Születési idő: 1961. Születési hely: Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 010678 (kiadás kelte: 1993.12.19.).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titulusa: Qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, b) első titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, c) utazó »nagykövet«, d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1961. Születési hely: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: a) D 010678 (afgán útlevél kiállítva 1993.12.19-én), b) OR 733375 (afgán útlevél kiállítva 2005. június 28-án, érvényes 2010-ig).”

40.

A „Természetes személyek” pontban a „Mansur, Abdul Latif, Maulavi (mezőgazdasági miniszter)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim mezőgazdasági minisztere. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálib »Miram Shah tanács« tagja.”

41.

A „Természetes személyek” pontban a „Mustasaed, Mullah (a Tudományos Akadémia vezetője)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején a Tudományos Akadémia vezetője. Születési idő: valószínűleg 1964. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

42.

A „Természetes személyek” pontban az „Akhtar Mohammad Maz-Hari. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: oktatásügyi attasé, tálib »főkonzulátus«, Peshawar, Pakisztán. Születési idő: 1970. Születési hely: Kunduz, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: SE 012820 (kiadás kelte: 2000.11.4.).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Akhtar Mohammad Maz-Hari. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: oktatásügyi attasé, tálib »főkonzulátus«, Peshawar, Pakisztán. Születési idő: 1970. Születési hely: Kunduz, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: SE 012820 (2000.11.4-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ben elhunyt.”

43.

A „Természetes személyek” pontban a „Wahidyar, Ramatullah (mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Tisztsége: a tálib rezsim mártírügyi és hazatelepítési miniszterhelyettes. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1957. Születési hely: Kotakhel falu, Zormat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 110675.”

44.

A „Természetes személyek” pontban az „Abdul Kabir (alias A. Kabir). Egyházi titulusa: maulavi. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Zardran törzs, Paktja tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Minisztertanács elnökének második helyettese (tálib rezsim), b) Nangahar tartomány kormányzója, c) a Keleti Övezet vezetője; d) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) második helyettes, gazdasági ügyek, a tálib rezsim minisztertanácsa b) Nangahar tartomány kormányzója a tálib rezsim idején, c) a Keleti Övezet vezetője a tálib rezsim idején. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Zardran törzs, Paktja tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) a kelet-afganisztáni terrorcselekmények aktív résztvevője, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

45.

A „Természetes személyek” pontban az „Islam, Muhammad (Bamiyan tartomány kormányzója).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Muhammad Islam Mohammadi. Tisztsége: Bamiyan tartomány kormányzója, Afganisztán. Születési idő: 1953 és 1958 között. Születési hely: Rori-Du-Aab körzet, Samangan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ben elhunyt.”

46.

A „Természetes személyek” pontban a „Mujahid, Abdul Hakim, tálib ENSZ követ” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: tálib ENSZ »követ«. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1956. Születési hely: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 106266.”

47.

A „Természetes személyek” pontban a „Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (hírközlési miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Egyházi titulusa: a) mullah, b) hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim hírközlési miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1963. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán.”

48.

A „Természetes személyek” pontban az „Abdul Hakim Monib. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: határügyi miniszterhelyettes. Születési idő: 1973 és 1976 között. Születési hely: Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: megtagadta a tálibánt és a Zurmat körzetet a Loja Jirgában képviselő kormányhoz csatlakozott.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi miniszterhelyettese. Címe: a) Hazarkhel falu, Zormat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, b) Uruzgan körzet, Afganisztán. Születési idő: 1974. Születési hely: Hazarkhel falu, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 004548 (afgán útlevél). Nemzeti személyi azonosítószáma: 22273. Egyéb információ: a) megtagadta a tálibánt és a Zurmat körzetet a Loja Jirgában képviselő kormányhoz csatlakozott, b) 2007 májusától Uruzgan tartomány kormányzója, Afganisztán.”

49.

A „Természetes személyek” pontban a „Nyazi, Manan, Mullah (Kabul tartomány kormányzója)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim idején Kabul tartomány kormányzója. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Pashtoon Zarghoon körzet, Herat tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.”

50.

A „Természetes személyek” pontban a „Paktis, Abdul Satar, Dr, (Protokoll Osztály, Külügyminisztérium)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Titulusa: Doktor. Tisztsége: a) Protokoll Osztály, a tálib rezsim Külügyminisztériuma, b) a tálib rezsim népegészségügyi miniszterhelyettese. Címe: Charkh körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Születési hely: Paktia, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2005-ben letartóztatták és hazatelepítették Afganisztánba.”

51.

A „Természetes személyek” pontban a „Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (oktatásügyi miniszterhelyettes).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Egyházi titulusa: a) mullah, b) maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim oktatásügyi miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1968. Születési hely: Darzab körzet, Faryab tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2007 májusától a tálibán mozgalom Jawzjan tartományért (Afganisztán) felelős tagja.”

52.

A „Természetes személyek” pontban a „Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (kereskedelmi miniszterhelyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim kereskedelmi miniszterhelyettese. Címe: Khair Kot körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1969. Születési hely: Khair Kot körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: Választási regisztrációs kártyaszáma: 07503858.”

53.

A „Természetes személyek” pontban a „Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (hazatelepítési attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: hazatelepítéssel foglalkozó attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád. Állampolgárság: afgán.”

54.

A „Természetes személyek” pontban az „Al-Haq, Amin (alias: Amin, Muhammad; alias: Ah Haq, Dr Amin; alias: Ul-Haq, Dr Amin); született 1960-ban, Nangahar tartomány, Afganisztán.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Születési idő: 1960. Születési hely: Nangahar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden biztonsági koordinátora, b) Afganisztánba hazatelepítették 2006 februárjában.”

55.

A „Természetes személyek” pontban a „Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Egyházi titulusa: maulavi. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) zarándokügyek miniszterhelyettese (tálib rezsim), b) az Olimpiai Bizottság vezetője, c) 2003-ban az afganisztáni Kabulban tartották őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim zarándokügyekért felelős miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim Olimpiai Bizottságának elnöke. Címe: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1958 és 1963 között. Születési hely: Baraki Barak körzet, Logar tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: 2003 júliusában Kabulban (Afganisztán) őrizetbe vették. A börtönből 2005-ben szabadult.”

56.

A „Természetes személyek” pontban a „Mansour, Akhtar Mohammad (polgári repülési és közlekedési miniszter).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Egyházi titulusa: a) maulavi, b) mullah. Tisztsége: a tálib rezsim polgári repülési és közlekedési minisztere. Születési idő: valószínűleg 1960. Születési hely: a) Kandahár, Afganisztán, b) Kalanko Joftian, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) Afganisztánba hazatelepítették 2006 szeptemberében, b) a tálibán vezetés tagja, c) 2007 májusától az afganisztáni Khost, Paktia és Paktika tartományokban aktív; 2007 májusától Kandahár tálib »kormányzója«.”

57.

A „Természetes személyek” pontban a „Nazirullah Aanafi. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1962. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000912 (kiadás kelte: 1998.6.30.).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nazirullah Aanafi Waliullah. Egyházi titulusa: a) maulavi, b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1962. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba.”

58.

A „Természetes személyek” pontban az „Abdul Salam Zaeef. Egyházi titulusa: mullah. Tisztsége: a) bányászati és ipari miniszterhelyettes; b) különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 001215 (kiadás kelte: 2000.8.29.).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a) a tálib rezsim bányászati és ipari miniszterhelyettese; b) különleges és meghatalmazott nagykövet, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1968. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 001215 (2000.8.29.-én kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: Letartóztatták és hazatelepítették Afganisztánba. Szabadult a börtönből. 2007 májusától Kabulban él.”

59.

A „Természetes személyek” pontban a „Zahed, Abdul Rahman (külügyminiszter-helyettes)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Egyházi titulusa: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminiszter-helyettese. Születési idő: 1963 és 1968 között. Születési hely: Logar tartomány, Kharwar körzet, Afganisztán. Állampolgárság: afgán.”