ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.181.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 181

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang
6 juli 2010


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

2010/C 181/01

Errata bij de Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB C 84 van 30.3.2010)

1

2010/C 181/02

Errata bij de Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 83 van 30.3.2010)

2


NL