ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.181.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 181

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
6 ta' Lulju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

2010/C 181/01

Erratum tal-Verżjoni konsolidata tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU C 84, 30.3.2010)

1

2010/C 181/02

Erratum tal-Verżjonijiet konsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea (ĠU C 83, 30.3.2010)

2


MT