30.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/87


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 206/2014

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2015/1274]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 686/2012, kuriuo valstybės narės įgaliojamos atlikti veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 187/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos etileno patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 190/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos hipochlorito patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 365/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos gliufosinato patvirtinimo sąlygų (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 369/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga kalio fosfonatai ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (5);

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (6);

(7)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 532/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos anglies dioksido patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (7);

(8)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 781/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos fipronilo patvirtinimo sąlygų ir kuriuo draudžiama naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (8);

(9)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 790/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos acto rūgšties patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (9);

(10)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 798/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos piretrinų patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (10);

(11)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1089/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos diatomito (infuzorinės žemės) patvirtinimo sąlygų (11);

(12)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1124/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos bifenokso patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (12);

(13)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1150/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos rapsų aliejaus patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (13),;

(14)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1165/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga apelsinų eterinis aliejus ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (14);

(15)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1166/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos dichlorpropo-P patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (15);

(16)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1178/2013, kuriuo dėl veikliosios medžiagos etoprofoso patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (16);

(17)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/191/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų amisulbromo, chlorantraniliprolo, meptildinokapo, pinoksadeno, sidabro tiosulfato ir tembotriono laikinųjų registracijų galiojimą (17);

(18)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/363/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų biksafeno, O padermės Candida oleophila, fluopiramo, halosulfurono, kalio jodido, kalio tiocianato ir spirotetramato laikinąją registraciją (18);

(19)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/38/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų emamektino ir maltodekstrino laikinųjų registracijų galiojimą (19);

(20)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/205/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų acekvinocilo, aminopiralido, askorbo rūgšties, flubendiamido, gama-cihalotrino, ipkonazolio, metaflumizono, ortosulfamurono, DSMZ 13134 padermės Pseudomonas sp., piridalilo, piroksulamo, spiromezifeno, tienkarbazono ir topramezono laikinųjų registracijų galiojimą (20);

(21)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/431/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti veikliųjų medžiagų benalaksilo M ir valifenalato laikinųjų registracijų galiojimą (21);

(22)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XV skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

13a punktas (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32013 R 0187: 2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 187/2013 (OL L 62, 2013 3 6, p. 10),

32013 R 0190: 2013 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 190/2013 (OL L 62, 2013 3 6, p. 19),

32013 R 0365: 2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 365/2013 (OL L 111, 2013 4 23, p. 27),

32013 R 0369: 2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 369/2013 (OL L 111, 2013 4 23, p. 39),

32013 R 0485: 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2013 (OL L 139, 2013 5 25, p. 12),

32013 R 0532: 2013 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 532/2013 (OL L 159, 2013 6 11, p. 6),

32013 R 0781: 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 781/2013 (OL L 219, 2013 8 15, p. 22),

32013 R 0790: 2013 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 790/2013 (OL L 222, 2013 8 20, p. 6),

32013 R 0798: 2013 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 798/2013 (OL L 224, 2013 8 22, p. 9),

32013 R 1089: 2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1089/2013 (OL L 293, 2013 11 5, p. 31),

32013 R 1124: 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1124/2013 (OL L 299, 2013 11 9, p. 34),

32013 R 1150: 2013 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1150/2013 (OL L 305, 2013 11 15, p. 13),

32013 R 1165: 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1165/2013 (OL L 309, 2013 11 19, p. 17),

32013 R 1166: 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1166/2013 (OL L 309, 2013 11 19, p. 22),

32013 R 1178: 2013 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1178/2013 (OL L 312, 2013 11 21, p. 33).“

2.

Po 13zzzb punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1199/2013) įterpiami šie punktai:

„13zzzc.

32012 D 0191: 2012 m. balandžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/191/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų amisulbromo, chlorantraniliprolo, meptildinokapo, pinoksadeno, sidabro tiosulfato ir tembotriono laikinųjų registracijų galiojimą (OL L 102, 2012 4 12, p. 15).

13zzzd.

32012 D 0363: 2012 m. liepos 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/363/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų biksafeno, O padermės Candida oleophila, fluopiramo, halosulfurono, kalio jodido, kalio tiocianato ir spirotetramato laikinąją registraciją (OL L 176, 2012 7 6, p. 70).

13zzze.

32012 R 0686: 2012 m. liepos 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 686/2012, kuriuo valstybės narės įgaliojamos atlikti veikliųjų medžiagų, kurių patvirtinimo galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., vertinimą, reikalingą patvirtinimui atnaujinti (OL L 200, 2012 7 27, p. 5).

13zzzf.

32013 D 0038: 2013 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/38/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų emamektino ir maltodekstrino laikinųjų registracijų galiojimą (OL L 18, 2013 1 22, p. 17).

13zzzg.

32013 R 0369: 2013 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 369/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga kalio fosfonatai ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 111, 2013 4 23, p. 39).

13zzzh.

32013 D 0205: 2013 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/205/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti naujų veikliųjų medžiagų acekvinocilo, aminopiralido, askorbo rūgšties, flubendiamido, gama-cihalotrino, ipkonazolio, metaflumizono, ortosulfamurono, DSMZ 13134 padermės Pseudomonas sp., piridalilo, piroksulamo, spiromezifeno, tienkarbazono ir topramezono laikinųjų registracijų galiojimą (OL L 117, 2013 4 27, p. 20).

13zzzi.

32013 R 0485: 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliųjų medžiagų klotianidino, tiametoksamo ir imidakloprido patvirtinimo sąlygų ir dėl draudimo naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL L 139, 2013 5 25, p. 12).

13zzzj.

32013 D 0431: 2013 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/431/ES, kuriuo valstybėms narėms leidžiama pratęsti veikliųjų medžiagų benalaksilo M ir valifenalato laikinųjų registracijų galiojimą (OL L 218, 2013 8 14, p. 28).

13zzzk.

32013 R 0781: 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 781/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos fipronilo patvirtinimo sąlygų ir kuriuo draudžiama naudoti augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, apdorotas sėklas ir jomis prekiauti (OL L 219, 2013 8 15, p. 22).

13zzzl.

32013 R 1165: 2013 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1165/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga apelsinų eterinis aliejus ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 309, 2013 11 19, p. 17).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 686/2012, (ES) Nr. 187/2013, (ES) Nr. 190/2013, (ES) Nr. 365/2013, (ES) Nr. 369/2013, (ES) Nr. 485/2013, (ES) Nr. 532/2013, (ES) Nr. 781/2013, (ES) Nr. 790/2013, (ES) Nr. 798/2013, (ES) Nr. 1089/2013, (ES) Nr. 1124/2013, (ES) Nr. 1150/2013, (ES) Nr. 1165/2013, (ES) Nr. 1166/2013 ir (ES) Nr. 1178/2013 ir įgyvendinimo sprendimų 2012/191/ES, 2012/363/ES, 2013/38/ES, 2013/205/ES ir 2013/431/ES tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (22), arba 2014 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 203/2014 (23) įsigaliojimo dieną, iš šių datų pasirenkama vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 200, 2012 7 27, p. 5.

(2)  OL L 62, 2013 3 6, p. 10.

(3)  OL L 62, 2013 3 6, p. 19.

(4)  OL L 111, 2013 4 23, p. 27.

(5)  OL L 111, 2013 4 23, p. 39.

(6)  OL L 139, 2013 5 25, p. 12.

(7)  OL L 159, 2013 6 11, p. 6.

(8)  OL L 219, 2013 8 15, p. 22.

(9)  OL L 222, 2013 8 20, p. 6.

(10)  OL L 224, 2013 8 22, p. 9.

(11)  OL L 293, 2013 11 5, p. 31.

(12)  OL L 299, 2013 11 9, p. 34.

(13)  OL L 305, 2013 11 15, p. 13.

(14)  OL L 309, 2013 11 19, p. 17.

(15)  OL L 309, 2013 11 19, p. 22.

(16)  OL L 312, 2013 11 21, p. 33.

(17)  OL L 102, 2012 4 12, p. 15.

(18)  OL L 176, 2012 7 6, p. 70.

(19)  OL L 18, 2013 1 22, p. 17.

(20)  OL L 117, 2013 4 27, p. 20.

(21)  OL L 218, 2013 8 14, p. 28.

(22)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.

(23)  Žr.šio Oficialiojo leidinio p. 57.