Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Tribunale civile di Bolzano – fortolkning af artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union – kommunal myndighed, der vedtager generelle bestemmelser, som kan udgøre en hindring for gennemførelsen af en administrativ domstols afgørelse, der har fået retskraft – forenelighed med fællesskabsretten.

Anmodningen om præjudiciel afgørelse, forelagt af Tribunale civile di Bolzano ved afgørelse af 4. januar 2006, afvises.

Afgørelse

Konklusion