20.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 122/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 122/01

Datum sprejetja odločitve

14.4.2010

Referenčna številka državne pomoči

NN 30/09

Država članica

Irska

Regija

South and East Region

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Pravna podlaga

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Regionalni razvoj

Oblika pomoči

Davčna ugodnost

Proračun

Skupni znesek načrtovane pomoči 17,8 milijona EUR

Intenzivnost

8,4 %

Trajanje

2008–2014

Gospodarski sektorji

Storitve hotelov in restavracij (turizem)

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

20.12.2010

Referenčna številka državne pomoči

N 490/10

Država članica

Belgija

Regija

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Pravna podlaga

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Sektorski razvoj, Varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 10 mio. EUR;

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 60 mio. EUR

Intenzivnost

50 %

Trajanje

1.1.2011–31.12.2016

Gospodarski sektorji

Promet po celinskih vodah

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

27.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32028 (2010/N)

Država članica

Španija

Regija

Madrid

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Aid to short films in Spain

Pravna podlaga

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Promocija kulture

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 0,36 milijona EUR;

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 0,36 milijona EUR

Intenzivnost

100 %

Trajanje

27.11.2010–25.11.2011

Gospodarski sektorji

Rekreativne, kulturne in športne storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm

Datum sprejetja odločitve

24.1.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32183 (2011/N)

Država članica

Francija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Pravna podlaga

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu

Oblika pomoči

Jamstvo

Proračun

Intenzivnost

Trajanje

Do 31.12.2011

Gospodarski sektorji

Vsi sektorji

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm