20.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 122/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 122/01

Data przyjęcia decyzji

14.4.2010

Numer środka pomocy państwa

NN 30/09

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

South and East Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Podstawa prawna

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rozwój regionalny

Forma pomocy

Ulga podatkowa

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 17,8 mln EUR

Intensywność pomocy

8,4 %

Czas trwania

2008–2014

Sektory gospodarki

Hotelarstwo i gastronomia (turystyka)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.12.2010

Numer środka pomocy państwa

N 490/10

Państwo członkowskie

Belgia

Region

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Podstawa prawna

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rozwój sektorowy, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 10 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 60 mln EUR

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

1.1.2011–31.12.2016

Sektory gospodarki

Śródlądowy transport wodny

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

27.1.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32028 (2010/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Aid to short films in Spain

Podstawa prawna

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 0,36 mln EUR;

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 0,36 mln EUR

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

27.11.2010–25.11.2011

Sektory gospodarki

Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

24.1.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.32183 (2011/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Podstawa prawna

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Intensywność pomocy

Czas trwania

Do 31.12.2011

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm