20.4.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 122/1


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 122/01

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

14.4.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

NN 30/09

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

South and East Region

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Il-bażi legali

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Vantaġġ fiskali

L-estimi

Baġit globali: EUR 17,8 miljun

L-intensità

8,4 %

It-tul ta' żmien

2008-2014

Setturi ekonomiċi

Il-lukandi u r-ristoranti (turiżmu)

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

20.12.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 490/10

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Il-bażi legali

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp settorjali, Il-ħarsien tal-ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit annwali: EUR 10 miljun;

 

Baġit globali: EUR 60 miljun

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

1.1.2011-31.12.2016

Setturi ekonomiċi

It-trasport fuq l-ilmijiet 'il ġewwa mill-kosta

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

27.1.2011

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32028 (2010/N)

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Madrid

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aid to short films in Spain

Il-bażi legali

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit annwali: EUR 0,36 miljun;

 

Baġit globali: EUR 0,36 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

27.11.2010-25.11.2011

Setturi ekonomiċi

Attivitajiet ta' rikreazzjoni, kultura u sport

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

24.1.2011

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32183 (2011/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Il-bażi legali

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-estimi

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2011

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm