20.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 122/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 122/01

Lēmuma pieņemšanas datums

14.4.2010.

Atbalsts Nr.

NN 30/09

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

South and East Region

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Juridiskais pamats

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta veids

Nodokļu priekšrocības

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 17,8 milj

Atbalsta intensitāte

8,4 %

Atbalsta ilgums

2008.–2014.

Tautsaimniecības nozares

Viesnīcas un restorāni (tūrisms)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

20.12.2010.

Atbalsts Nr.

N 490/10

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Juridiskais pamats

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Nozaru attīstība, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 10 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 60 miljoni

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

1.1.2011.–31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Iekšējo ūdeņu transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

27.1.2011.

Atbalsts Nr.

SA.32028 (2010/N)

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Madrid

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Aid to short films in Spain

Juridiskais pamats

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 0,36 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 0,36 miljoni

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

27.11.2010.–25.11.2011.

Tautsaimniecības nozares

Atpūta, kultūras pasākumi un sports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

24.1.2011.

Atbalsts Nr.

SA.32183 (2011/N)

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Juridiskais pamats

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai

Atbalsta veids

Garantija

Budžets

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2011.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm