20.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 122/1


SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2011/C 122/01

Päätöksen tekopäivä

14.4.2010

Valtion tuen viitenumero

NN 30/09

Jäsenvaltio

Irlanti

Alue

South and East Region

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Oikeusperusta

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Toimenpidetyyppi

Yksittäinen tuki

Tarkoitus

Aluekehitys

Tuen muoto

Veroetuus

Talousarvio

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 17,8 milj. EUR

Tuen intensiteetti

8,4 %

Kesto

2008–2014

Toimiala

Hotellit ja ravintolat (matkailu)

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

20.12.2010

Valtion tuen viitenumero

N 490/10

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Oikeusperusta

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Alakohtainen kehitys, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 10 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 60 milj. EUR

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.1.2011–31.12.2016

Toimiala

Sisävesiliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

27.1.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32028 (2010/N)

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Madrid

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Aid to short films in Spain

Oikeusperusta

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Kulttuuri

Tuen muoto

Avustus

Talousarvio

 

Suunnitellut vuosikustannukset: 0,36 milj. EUR

 

Suunnitellun tuen kokonaismäärä: 0,36 milj. EUR

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

27.11.2010–25.11.2011

Toimiala

Vapaa-ajan, kulttuuri- ja urheilutoiminta

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm

Päätöksen tekopäivä

24.1.2011

Valtion tuen viitenumero

SA.32183 (2011/N)

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Oikeusperusta

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'interiéur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Toimenpidetyyppi

Tukiohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Takaus

Talousarvio

Tuen intensiteetti

Kesto

31.12.2011 saakka

Toimiala

Kaikki toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Muita tietoja

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm