20.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 122/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2011/C 122/01

Godkendelsesdato

14.4.2010

Referencenummer til statsstøtte

NN 30/09

Medlemsstat

Irland

Region

South and East Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Retsgrundlag

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Skattefordel

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 17,8 mio. EUR

Støtteintensitet

8,4 %

Varighed

2008-2014

Økonomisk sektor

Hotel- og restaurationsvirksomhed (turisme)

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

20.12.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 490/10

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Titel (og/eller modtagerens navn)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Retsgrundlag

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Sektorudvikling, miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 10 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 60 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

1.1.2011-31.12.2016

Økonomisk sektor

Transport ad indre vandveje

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

27.1.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.32028 (2010/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Madrid

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aid to short films in Spain

Retsgrundlag

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 0,36 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 0,36 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

27.11.2010-25.11.2011

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

24.1.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.32183 (2011/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Retsgrundlag

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 31.12.2011

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm