20.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 122/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 122/01

Datum přijetí rozhodnutí

14.4.2010

Odkaz na číslo státní podpory

NN 30/09

Členský stát

Irsko

Region

South and East Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Hotel Capital Allowances for the Ritz-Carlton Hotel, Powerscourt, Co. Wicklow

Právní základ

Chapter 1, Part 9 of the Taxes Consolidation Act 1997

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Daňová úleva

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 17,8 mil. EUR

Míra podpory

8,4 %

Délka trvání programu

2008–2014

Hospodářská odvětví

Hoteliérství a provoz restaurací (cestovní ruch)

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Revenue Commissioners Dublin Castle

Dublin 2

IRELAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.12.2010

Odkaz na číslo státní podpory

N 490/10

Členský stát

Belgie

Region

Vlaams Gewest (Vlaanderen)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Verlenging van de Vlaamse steunregeling N 550/01 inzake publiek-private samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest, zoals verlengd bij Besluit C(2004) 4361 definitief van 16 november 2004 (steunmaatregel N 344/04)

Právní základ

Decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 1992, artikelen 44 tot en met 49

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 10 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 60 mil. EUR

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

1.1.2011–31.12.2016

Hospodářská odvětví

Vnitrozemská vodní doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Vlaamse Overheid — Minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken

Koning Albert II-laan 20, bus 1

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

27.1.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32028 (2010/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Madrid

Název (a/nebo jméno příjemce)

Aid to short films in Spain

Právní základ

Ley 2/95, de 8 marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones (Ley Estatal); Orden por la que se establecen las bases reguladores para la concesión de ayudas a empresas privadas dedicadas al sector audiovisual y cinematográfico; Orden de la Consejería de Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas a la producción cinematográfica para el año 2011

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 0,36 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 0,36 mil. EUR

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

27.11.2010–25.11.2011

Hospodářská odvětví

Rekreační, kulturní a sportovní odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Calle Caballero de Gracia, 132

28013 Madrid

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

24.1.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32183 (2011/N)

Členský stát

Francie

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Prolongation du régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties (N 23/09)

Právní základ

Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1, L 2252-1, L 3231-4, L 4253-1 et L 5111-4, L 2253-7, L 3231-7, L 4253-3 et L 4211-1 10 [code général des collectivités territoriales (CGCT), circulaire de ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006, du premier ministre du 26 janvier 2006, circulaires DIACT du 30 novembre 2007]

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

do 31.12.2011

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm