ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.337.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 337

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
18 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 337/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2011/C 337/02

Meddelande från kommissionen om ändring av tillämpningsperioden för kommissionens meddelande – Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt intresse ( 1 )

2

2011/C 337/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 2 )

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 337/04

Eurons växelkurs

4

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 337/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

5

 

V   Yttranden

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 337/06

Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en upphandlande enhet

7

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2011/C 337/01

Datum för antagande av beslutet

27.10.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33201 (11/N)

Medlemsstat

Danmark

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Support for public service radio programmes

Rättslig grund

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år: 3,75 miljoner DKK

 

Totalt planerat stödbelopp 11,25 miljoner DKK

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/2


Meddelande från kommissionen om ändring av tillämpningsperioden för kommissionens meddelande – Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt intresse

(Text av betydelse för EES)

2011/C 337/02

I.   Inledning

Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt intresse (nedan kallade rambestämmelserna) antogs 2005 och var från och med den 29 november 2005 tillämpliga under en period på sex år. Rambestämmelserna löper således ut den 29 november 2011.

Kommissionen håller för närvarande på att förbereda en omfattande översyn av betsämmelserna för statligt stöd för ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Utkast till det nya paketet, inklusive ett förslag om revision av rambestämmelserna, offentliggjordes i september 2011.

För att lämna tillräckligt med tid för samrådsförfarandet om de nya bestämmelserna och för att undvika rättsosäkerhet under perioden mellan det att rambestämmelserna löper ut och det nya paketet träder i kraft har kommissionen beslutat förlänga giltigheten för tillämpningsperioden för rambestämmelserna till dess att de nya rambestämmelserna träder i kraft.

II.   Ändring av 2005 års rambestämmelser

Följande ändring av meddelandet från kommissionen – Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt intresse är tillämplig från och med den 29 november 2011:

Punkt 25 ska ersättas med följande:

”Dessa rambestämmelser är tillämpliga till den dag då de nya rambestämmelserna för statligt stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt intresse träder i kraft i enlighet med tillkännagivandet i kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 23 mars 2011.”


18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/3


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget)

2011/C 337/03

Datum för antagande av beslutet

13.10.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33182 (11/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Rättslig grund

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Årlig budget: 1,40 EUR (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/4


Eurons växelkurs (1)

17 november 2011

2011/C 337/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3480

JPY

japansk yen

103,76

DKK

dansk krona

7,4427

GBP

pund sterling

0,85400

SEK

svensk krona

9,1747

CHF

schweizisk franc

1,2387

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8205

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,646

HUF

ungersk forint

312,17

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7031

PLN

polsk zloty

4,4388

RON

rumänsk leu

4,3638

TRY

turkisk lira

2,4465

AUD

australisk dollar

1,3403

CAD

kanadensisk dollar

1,3821

HKD

Hongkongdollar

10,4965

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7645

SGD

singaporiansk dollar

1,7453

KRW

sydkoreansk won

1 527,79

ZAR

sydafrikansk rand

11,0981

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,5669

HRK

kroatisk kuna

7,4960

IDR

indonesisk rupiah

12 152,23

MYR

malaysisk ringgit

4,2577

PHP

filippinsk peso

58,579

RUB

rysk rubel

41,5989

THB

thailändsk baht

41,653

BRL

brasiliansk real

2,4000

MXN

mexikansk peso

18,4609

INR

indisk rupie

68,6740


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/5


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2011/C 337/05

Statligt stöd nr.: SA.33745 (11/XA)

Medlemsstat: Italien

Region: Grosseto

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Rättslig grund: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen: 0,80 EUR (i miljoner)

Högsta tillåtna stödnivå: 50 %

Datum för genomförande: —

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 2 januari 2012–31 december 2012

Stödets syfte: Investeringar i jordbruksföretag (artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006)

Berörd(a) sektor(er): Odling av ett- och tvååriga växter, Odling av fleråriga växter, Odling av plantskoleväxter, Husdjursskötsel, Blandat jordbruk, Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter, Jakt och service i anslutning härtill

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Webbplats: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: SA.33831 (11/XA)

Medlemsstat: Förenade kungariket

Region: Northern Ireland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Rättslig grund: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:

 

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget: 0 GBP (i miljoner)

 

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen: 0,19 GBP (i miljoner)

Högsta tillåtna stödnivå: 100 %

Datum för genomförande: —

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 8 november 2011–1 november 2018

Stödets syfte: Djursjukdomar (artikel 10 i förordning (EG) nr 1857/2006)

Berörd(a) sektor(er): Service till husdjursskötsel

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Webbplats:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: SA.33864 (11/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: España

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Rättslig grund: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen: 3,41 EUR (i miljoner)

Högsta tillåtna stödnivå: 100 %

Datum för genomförande: —

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 1 januari 2012–31 december 2015

Stödets syfte: Animaliesektorn (artikel 16 i förordning (EG) nr 1857/2006)

Berörd(a) sektor(er): Husdjursskötsel

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Webbplats: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Övriga upplysningar: —


V Yttranden

ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

18.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 337/7


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en upphandlande enhet

2011/C 337/06

Den 26 oktober 2011 tog kommissionen emot en ansökan i enlighet med artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 27 oktober 2011.

Ansökan kommer från Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (tyska branschorganisationen för energi- och vattenförvaltning) på uppdrag av sektorns upphandlande enheter och avser produktion och grossistförsäljning av elektricitet i Tyskland.

I artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Utvärderingen av dessa villkor ska uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

Kommissionen ska inom en tidsfrist på tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut om denna ansökan. Tidsfristen löper således ut den 27 januari 2012. Denna tidsfrist kan eventuellt förlängas med tre månader. En eventuell förlängning ska offentliggöras.

Enligt artikel 30.6 andra stycket ska nya ansökningar rörande produktion och grossistförsäljning av elektricitet i Tyskland – som görs innan den tidsfrist som gäller för den aktuella ansökan har löpt ut – inte betraktas som nya förfaranden, utan behandlas inom ramen för den aktuella ansökan.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.