ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.337.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 337

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
18. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 337/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

1

2011/C 337/02

Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa obdobie uplatňovania oznámenia Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme ( 1 )

2

2011/C 337/03

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 2 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 337/04

Výmenný kurz eura

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 337/05

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

5

 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 337/06

Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES – Žiadosť predložená obstarávateľom

7

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2011/C 337/01

Dátum prijatia rozhodnutia

27.10.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33201 (11/N)

Členský štát

Dánsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Support for public service radio programmes

Právny základ

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 3,75 mil. DKK

 

Celková výška plánovanej pomoci 11,25 mil. DKK

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/2


Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa obdobie uplatňovania oznámenia Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

2011/C 337/02

I.   Úvod

Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (ďalej len „rámec“) bol prijatý v roku 2005 a mal sa uplatňovať počas šiestich rokov od 29. novembra 2005. Obdobie uplatňovania rámca sa preto končí 29. novembra 2011.

Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné preskúmanie pravidiel štátnej pomoci, pokiaľ ide o náhradu za služby všeobecného hospodárskeho záujmu. V septembri 2011 boli uverejnené návrhy týkajúce sa nového balíka právnych predpisov vrátane návrhu revízie rámca.

Komisia rozhodla predĺžiť obdobie uplatňovania rámca až do nadobudnutia platnosti nového rámca s cieľom poskytnúť dostatočný čas na konzultácie o nových pravidlách a zabrániť právnej neistote počas obdobia medzi skončením obdobia uplatňovania rámca a nadobudnutím účinnosti nového balíka právnych predpisov.

II.   Zmena a doplnenie rámca z roku 2005

Táto zmena a doplnenie oznámenia Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme – sa uplatňujú od 29. novembra 2011:

Odsek 25 sa nahrádza takto:

„Tento rámec sa uplatňuje do nadobudnutia platnosti nového rámca pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme, ako sa uvádza v Oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 23. marca 2011.“


18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/3


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve)

2011/C 337/03

Dátum prijatia rozhodnutia

13.10.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33182 (11/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Právny základ

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Ročný rozpočet: 1,40 EUR (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/4


Výmenný kurz eura (1)

17. novembra 2011

2011/C 337/04

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3480

JPY

Japonský jen

103,76

DKK

Dánska koruna

7,4427

GBP

Britská libra

0,85400

SEK

Švédska koruna

9,1747

CHF

Švajčiarsky frank

1,2387

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,8205

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,646

HUF

Maďarský forint

312,17

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7031

PLN

Poľský zlotý

4,4388

RON

Rumunský lei

4,3638

TRY

Turecká líra

2,4465

AUD

Austrálsky dolár

1,3403

CAD

Kanadský dolár

1,3821

HKD

Hongkongský dolár

10,4965

NZD

Novozélandský dolár

1,7645

SGD

Singapurský dolár

1,7453

KRW

Juhokórejský won

1 527,79

ZAR

Juhoafrický rand

11,0981

CNY

Čínsky juan

8,5669

HRK

Chorvátska kuna

7,4960

IDR

Indonézska rupia

12 152,23

MYR

Malajzijský ringgit

4,2577

PHP

Filipínske peso

58,579

RUB

Ruský rubeľ

41,5989

THB

Thajský baht

41,653

BRL

Brazílsky real

2,4000

MXN

Mexické peso

18,4609

INR

Indická rupia

68,6740


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/5


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2011/C 337/05

Č. pomoci: SA.33745 (11/XA)

Členský štát: Taliansko

Región: Grosseto

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Právny základ: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,80 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 50 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 2. januára 2012 – 31. decembra 2012

Účel pomoci: Investície do poľnohospodárskych podnikov [článok 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pestovanie netrvácnych plodín, Pestovanie trvácnych plodín, Rozmnožovanie rastlín, Chov zvierat, Zmiešané hospodárstvo, Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody, Lov, odchyt a súvisiace služby

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Internetová stránka: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33831 (11/XA)

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Northern Ireland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Právny základ: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku: 0 GBP (v mil.)

 

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,19 GBP (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 8. novembra 2011 – 1. novembra 2018

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Služby súvisiace s chovom zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Internetová stránka:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33864 (11/XA)

Členský štát: Španielsko

Región: España

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Právny základ: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 3,41 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 1. januára 2012 – 31. decembra 2015

Účel pomoci: Sektor hospodárskych zvierat [článok 16 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Chov zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Internetová stránka: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Ďalšie informácie: —


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/7


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

Žiadosť predložená obstarávateľom

2011/C 337/06

Komisia 26. októbra 2011 dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1). Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 27. októbra 2011.

Táto žiadosť od Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Spolková asociácia energetického priemyslu a vodného hospodárstva) v mene obstarávateľských subjektov odvetvia sa týka výroby a veľkoobchodu s elektrickou energiou v Nemecku.

V uvedenom článku 30 sa stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Tieto podmienky sa posudzujú výlučne na základe smernice 2004/17/ES bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od dátumu vyššie uvedeného pracovného dňa. Táto lehota teda uplynie 27. januára 2012. Môže sa však prípadne predĺžiť o tri mesiace. Oznámenie o predĺžení sa musí uverejniť.

V zmysle článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti týkajúce sa výroby a veľkoobchodu s elektrickou energiou v Nemecku, predložené pred uplynutím lehoty stanovenej v súvislosti s touto žiadosťou nepovažujú za dôvod na nové konania a vybavujú sa v rámci tejto žiadosti.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.