ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.337.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 337

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
18 listopada 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 337/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 1 )

1

2011/C 337/02

Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych ( 1 )

2

2011/C 337/03

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń ( 2 )

3

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 337/04

Kursy walutowe euro

4

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 337/05

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

5

 

V   Ogłoszenia

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 337/06

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

7

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

PL

 


II Komunikaty

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 337/01

Data przyjęcia decyzji

27.10.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33201 (11/N)

Państwo członkowskie

Dania

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Support for public service radio programmes

Podstawa prawna

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 3,75 mln DKK

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 11,25 mln DKK

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/2


Komunikat Komisji zmieniający okres stosowania komunikatu Komisji „Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 337/02

I.   Wprowadzenie

Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (zwane dalej „ramami”) zostały przyjęte w 2005 r. i miały obowiązywać przez okres sześciu lat od dnia 29 listopada 2005 r. Okres stosowania ram wygasa zatem dnia 29 listopada 2011 r.

Komisja przygotowuje obecnie kompleksowy przegląd obowiązujących zasad pomocy państwa dotyczących rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Projekty dokumentów ujętych w nowym pakiecie, m.in. projekt dotyczący aktualizacji ram, zostały opublikowane we wrześniu 2011 r.

W celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu na konsultacje dotyczące nowych zasad oraz uniknięcia niepewności prawnej w okresie przejściowym pomiędzy wygaśnięciem obecnych ram a wejściem w życie nowego pakietu Komisja postanowiła przedłużyć okres stosowania obowiązujących ram do momentu wejścia w życie nowych przepisów.

II.   Zmiany w ramach z 2005 r.

Następująca zmiana w komunikacie Komisji „Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych” ma zastosowanie od dnia 29 listopada 2011 r.:

pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze ramy stosuje się do dnia wejścia w życie nowych ram dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, zapowiedzianych w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 23 marca 2011 r.”.


18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/3


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu)

2011/C 337/03

Data przyjęcia decyzji

13.10.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33182 (11/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Podstawa prawna

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Budżet roczny: 1,40 EUR (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

Do 31.12.2013

Sektory gospodarki

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/4


Kursy walutowe euro (1)

17 listopada 2011 r.

2011/C 337/04

1 euro =


 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3480

JPY

Jen

103,76

DKK

Korona duńska

7,4427

GBP

Funt szterling

0,85400

SEK

Korona szwedzka

9,1747

CHF

Frank szwajcarski

1,2387

ISK

Korona islandzka

 

NOK

Korona norweska

7,8205

BGN

Lew

1,9558

CZK

Korona czeska

25,646

HUF

Forint węgierski

312,17

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,7031

PLN

Złoty polski

4,4388

RON

Lej rumuński

4,3638

TRY

Lir turecki

2,4465

AUD

Dolar australijski

1,3403

CAD

Dolar kanadyjski

1,3821

HKD

Dolar Hongkongu

10,4965

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7645

SGD

Dolar singapurski

1,7453

KRW

Won

1 527,79

ZAR

Rand

11,0981

CNY

Yuan renminbi

8,5669

HRK

Kuna chorwacka

7,4960

IDR

Rupia indonezyjska

12 152,23

MYR

Ringgit malezyjski

4,2577

PHP

Peso filipińskie

58,579

RUB

Rubel rosyjski

41,5989

THB

Bat tajlandzki

41,653

BRL

Real

2,4000

MXN

Peso meksykańskie

18,4609

INR

Rupia indyjska

68,6740


(1)  Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/5


Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

2011/C 337/05

Nr pomocy: SA.33745 (11/XA)

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Grosseto

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Podstawa prawna: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,80 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 50 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 2 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2012 r.

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich, Rozmnażanie roślin, Chów i hodowla zwierząt, Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana), Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Adres internetowy: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.33831 (11/XA)

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Northern Ireland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Podstawa prawna: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

 

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 0 GBP (w mln)

 

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,19 GBP (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 8 listopada 2011 r.–1 listopada 2018 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Adres internetowy:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Inne informacje: —

Nr pomocy: SA.33864 (11/XA)

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: España

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Podstawa prawna: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 3,41 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: —

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 stycznia 2012 r.–31 grudnia 2015 r.

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Adres internetowy: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Inne informacje: —


V Ogłoszenia

INNE AKTY

Komisja Europejska

18.11.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 337/7


Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

2011/C 337/06

Dnia 26 października 2011 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był dzień 27 października 2011 r.

Przedmiotowy wniosek, złożony przez Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Federalny Związek Gospodarki Energetycznej i Wodnej) w imieniu podmiotów zamawiających sektora, dotyczy produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Niemczech.

Wspomniany art. 30 przewiduje, iż przepisy dyrektywy 2004/17/WE nie mają zastosowania, jeżeli dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Ocena spełnienia tych warunków dokonywana jest wyłącznie na mocy przepisów dyrektywy 2004/17/WE i nie ma wpływu na zastosowanie reguł konkurencji.

Na podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowego wniosku Komisji przysługuje termin trzech miesięcy, począwszy od dnia roboczego określonego powyżej. Termin upływa zatem w dniu 27 stycznia 2012 r. Termin ten może zostać ewentualnie przedłużony o trzy miesiące. Takie ewentualne przedłużenie zostanie opublikowane.

Na mocy art. 30 ust. 6 akapit drugi nowe wnioski dotyczące produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Niemczech, które wpłyną przed upływem terminu ustanowionego dla niniejszego wniosku, nie będą traktowane jako powód do wszczęcia nowego postępowania, lecz będą rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.