ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2011.337.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

54 tomas
2011m. lapkričio 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2011/C 337/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2011/C 337/02

Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos komunikato Bendrijos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma taikymo laikotarpis ( 1 )

2

2011/C 337/03

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 2 )

3

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2011/C 337/04

Euro kursas

4

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2011/C 337/05

Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

5

 

V   Nuomonės

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2011/C 337/06

Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį – Perkančiųjų institucijų paraiška

7

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 337/01

Sprendimo priėmimo data

2011 10 27

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33201 (11/N)

Valstybė narė

Danija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Support for public service radio programmes

Teisinis pagrindas

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kultūra

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Planuojamos metinės išlaidos 3,75 mln. DKK

 

Bendra suteiktos pagalbos suma 11,25 mln. DKK

Pagalbos intensyvumas

50 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Žiniasklaida

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/2


Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos komunikato „Bendrijos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma“ taikymo laikotarpis

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 337/02

I.   Įžanga

Bendrijos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (toliau – Bendrosios nuostatos) priimtos 2005 m. ir nuo 2005 m. lapkričio 29 d. turėjo būti taikomos šešerius metus. Taigi Bendrosios nuostatos nustos galioti 2011 m. lapkričio 29 d.

Šiuo metu Komisija atlieka išsamią valstybės pagalbos taisyklių, susijusių su kompensacijomis už visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, peržiūrą. Naujojo dokumentų rinkinio tekstų projektai, įskaitant Bendrųjų nuostatų peržiūros projektą, paskelbti 2011 m. rugsėjo mėn.

Kad būtų pakankamai laiko konsultacijoms dėl naujųjų taisyklių ir nekiltų teisinio netikrumo dėl pereinamojo laikotarpio, t. y. kol pasibaigus Bendrųjų nuostatų galiojimui įsigalios naujasis dokumentų rinkinys, Komisija nusprendė pratęsti Bendrųjų nuostatų taikymo laikotarpį, kol įsigalios naujosios bendrosios nuostatos.

II.   2005 m. Bendrųjų nuostatų pakeitimas

Šis Komisijos komunikato „Bendrijos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma“ pakeitimas taikomas nuo 2011 m. lapkričio 29 d.:

25 punktas pakeičiamas taip:

„Šios bendrosios nuostatos taikomos tol, kol įsigalios naujosios bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma, kaip paskelbta 2011 m. kovo 23 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.“


18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/3


Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE, išskyrus EB sutarties I priede išvardintus produktus)

2011/C 337/03

Sprendimo priėmimo data

2011 10 13

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.33182 (11/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Teisinis pagrindas

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Aplinkos apsauga

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Metinis biudžetas: 1,40 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

Iki 2013 12 31

Ekonomikos sektorius

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lt.htm


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/4


Euro kursas (1)

2011 m. lapkričio 17 d.

2011/C 337/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,3480

JPY

Japonijos jena

103,76

DKK

Danijos krona

7,4427

GBP

Svaras sterlingas

0,85400

SEK

Švedijos krona

9,1747

CHF

Šveicarijos frankas

1,2387

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

7,8205

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,646

HUF

Vengrijos forintas

312,17

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7031

PLN

Lenkijos zlotas

4,4388

RON

Rumunijos lėja

4,3638

TRY

Turkijos lira

2,4465

AUD

Australijos doleris

1,3403

CAD

Kanados doleris

1,3821

HKD

Honkongo doleris

10,4965

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7645

SGD

Singapūro doleris

1,7453

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 527,79

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,0981

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,5669

HRK

Kroatijos kuna

7,4960

IDR

Indonezijos rupija

12 152,23

MYR

Malaizijos ringitas

4,2577

PHP

Filipinų pesas

58,579

RUB

Rusijos rublis

41,5989

THB

Tailando batas

41,653

BRL

Brazilijos realas

2,4000

MXN

Meksikos pesas

18,4609

INR

Indijos rupija

68,6740


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/5


Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

2011/C 337/05

Pagalbos Nr.: SA.33745 (11/XA)

Valstybė narė: Italija

Regionas: Grosseto

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Teisinis pagrindas: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,80 mln EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 50 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2012 m. sausio 2 d.–2012 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Investicijos į žemės ūkio valdas (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 4 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Vienmečių augalų auginimas, daugiamečių augalų auginimas, augalų dauginimas, gyvulininkystė, mišrusis žemės ūkis, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Interneto svetainė: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.33831 (11/XA)

Valstybė narė: Didžioji Britanija

Regionas: Northern Ireland

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Teisinis pagrindas: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma:

 

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma: 0 mln. GBP

 

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 0,19 mln. GBP

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2011 m. lapkričio 8 d.–2018 m. lapkričio 1 d.

Pagalbos tikslas: Gyvūnų ligos (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 10 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Interneto svetainė:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Kita informacija: —

Pagalbos Nr.: SA.33864 (11/XA)

Valstybė narė: Ispanija

Regionas: España

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Teisinis pagrindas: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Pagal pagalbos schemą numatomos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma: Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma: 3,41 mln. EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas: 100 %

Įgyvendinimo data: —

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė: 2012 m. sausio 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos tikslas: Gyvulininkystės sektorius (Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 16 str.)

Ekonomikos sektorius (-iai): Gyvulininkystė

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Interneto svetainė: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Kita informacija: —


V Nuomonės

KITI AKTAI

Europos Komisija

18.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 337/7


Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį

Perkančiųjų institucijų paraiška

2011/C 337/06

2011 m. spalio 26 d. Komisija gavo paraišką pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo, 30 straipsnio 5 dalį (1). Pirmoji darbo diena po paraiškos gavimo dienos yra 2011 m. spalio 27 d.

Su elektros gamyba ir didmeniniu pardavimu Vokietijoje susijusią paraišką sektoriaus perkančiųjų institucijų vardu pateikė Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Federalinė energetikos pramonės ir vandens asociacija).

Minėtame 30 straipsnyje nurodyta, kad Direktyva 2004/17/EB netaikoma, jeigu nagrinėjama rinkų, į kurias patekti nėra jokių apribojimų, veikla yra tiesiogiai veikiama konkurencijos. Tokių sąlygų įvertinimas atliekamas tik pagal Direktyvą 2004/17/EB ir nepažeidžia kitų konkurencijos taisyklių taikymo.

Komisija sprendimą dėl šios paraiškos priima ne vėliau nei per tris mėnesius nuo pirmiau nurodytos darbo dienos. Terminas baigiasi 2012 m. sausio 27 d. Prireikus, šis terminas gali būti pratęstas trimis mėnesiais. Sprendimas dėl tokio pratęsimo turi būti paskelbtas.

Remiantis 30 straipsnio 6 dalies antra pastraipa kitos su elektros gamyba ir didmeniniu pardavimu Vokietijoje susijusios paraiškos, pateiktos nepasibaigus šios paraiškos nagrinėjimo laikotarpiui, nelaikomos naujomis ir nagrinėjamos kartu su šia paraiška.


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1.