ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.337.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
18. november 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 337/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 1 )

1

2011/C 337/02

Komisjoni teatis, millega muudetakse komisjoni teatise Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena kohaldamisaega ( 1 )

2

2011/C 337/03

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid ( 2 )

3

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 337/04

Euro vahetuskurss

4

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 337/05

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

5

 

V   Teated

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 337/06

Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta – Ostja esitatud taotlus

7

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 


II Teatised

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

Euroopa Komisjon

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/1


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 337/01

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.10.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33201 (11/N)

Liikmesriik

Taani

Piirkond

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Support for public service radio programmes

Õiguslik alus

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Meetme liik

Abiskeem

Eesmärk

Kultuuri edendamine

Abi vorm

Otsene toetus

Eelarve

 

Kavandatud aastased kulutused: 3,75 miljonit DKK

 

Kavandatud abi kogusumma: 11,25 miljonit DKK

Abi osatähtsus

50 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Meedia

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/2


Komisjoni teatis, millega muudetakse komisjoni teatise „Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena” kohaldamisaega

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 337/02

I.   Sissejuhatus

Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena (edaspidi „raamistik”) võeti vastu 2005. aastal ja selle kohaldamisajaks määrati kuus aastat alates 29. novembrist 2005. Raamistik aegub seega 29. novembril 2011.

Komisjon tegeleb praegu ettevalmistustega üldist majandushuvi pakkuvate teenuste hüvitamise suhtes kohaldatavate riigiabi eeskirjade põhjalikuks läbivaatamiseks. Uue pakme eelnõude tekstid, sealhulgas raamistiku läbivaatamise eelnõu avaldati 2011. aasta septembris.

Selleks et võimaldada uusi eeskirju käsitlevaks aruteluks piisavalt pikk aeg ja hoida ära õiguslik ebakindlus raamistiku aegumise ja uue pakme jõustumise vahelisel ajavahemikul, otsustas komisjon pikendada raamistiku kohaldamisaega kuni uue raamistiku jõustumiseni.

II.   Muudatus 2005. aasta raamistikus

Alates 29. novembrist 2011 kehtib komisjoni teatises „Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena” järgmine muudatus:

punkt 25 asendatakse järgmiselt:

„Käesolevat raamistikku kohaldatakse seni, kuni jõustub uus raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena; uue raamistiku jõustamise kavatsus on teatavaks tehtud komisjoni 23. märtsi 2011. aasta teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.”


18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/3


ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid)

2011/C 337/03

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

13.10.2011

Riikliku abi viitenumber

SA.33182 (11/N)

Liikmesriik

Saksamaa

Piirkond

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Õiguslik alus

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Keskkonnakaitse

Abi vorm

Otsetoetus

Eelarve

Aastaeelarve: 1,40 EUR (miljonites)

Abi osatähtsus

100 %

Kestus

Kuni 31.12.2013

Majandusharud

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_et.htm


IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Komisjon

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/4


Euro vahetuskurss (1)

17. november 2011

2011/C 337/04

1 euro =


 

Valuuta

Kurss

USD

USA dollar

1,3480

JPY

Jaapani jeen

103,76

DKK

Taani kroon

7,4427

GBP

Inglise nael

0,85400

SEK

Rootsi kroon

9,1747

CHF

Šveitsi frank

1,2387

ISK

Islandi kroon

 

NOK

Norra kroon

7,8205

BGN

Bulgaaria lev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

25,646

HUF

Ungari forint

312,17

LTL

Leedu litt

3,4528

LVL

Läti latt

0,7031

PLN

Poola zlott

4,4388

RON

Rumeenia leu

4,3638

TRY

Türgi liir

2,4465

AUD

Austraalia dollar

1,3403

CAD

Kanada dollar

1,3821

HKD

Hongkongi dollar

10,4965

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7645

SGD

Singapuri dollar

1,7453

KRW

Korea won

1 527,79

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

11,0981

CNY

Hiina jüaan

8,5669

HRK

Horvaatia kuna

7,4960

IDR

Indoneesia ruupia

12 152,23

MYR

Malaisia ringit

4,2577

PHP

Filipiini peeso

58,579

RUB

Vene rubla

41,5989

THB

Tai baht

41,653

BRL

Brasiilia reaal

2,4000

MXN

Mehhiko peeso

18,4609

INR

India ruupia

68,6740


(1)  Allikas: EKP avaldatud viitekurss.


TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/5


Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

2011/C 337/05

Abi nr: SA.33745 (11/XA)

Liikmesriik: Itaalia

Piirkond: Grosseto

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Õiguslik alus: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,80 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 50 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 2. jaanuarist 2012–31. detsembrini 2012

Abi eesmärk: Investeeringud põllumajandusettevõtetesse (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 4)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Üheaastaste põllukultuuride kasvatus, mitmeaastaste taimede kasvatus, taimede paljundamine, loomakasvatus, segapõllumajandus, põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused, jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Veebileht: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Muu teave: —

Abi nr: SA.33831 (11/XA)

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Piirkond: Northern Ireland

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Õiguslik alus:

The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma:

 

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma: 0 GBP (miljonites)

 

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 0,19 GBP (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 8. novembrist 2011–1. novembrini 2018

Abi eesmärk: Loomahaigused (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 10)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Loomakasvatuse abitegevused

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Veebileht:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Muu teave: —

Abi nr: SA.33864 (11/XA)

Liikmesriik: Hispaania

Piirkond: España

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:

Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Õiguslik alus:

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava üksikabi üldsumma: Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma: 3,41 EUR (miljonites)

Abi suurim osatähtsus: 100 %

Rakendamise kuupäev: —

Abikava või üksiktoetuse kestus: 1. jaanuarist 2012–31. detsembrini 2015

Abi eesmärk: Loomakasvatussektor (määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikkel 16)

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Loomakasvatus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Veebileht: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Muu teave: —


V Teated

MUUD AKTID

Euroopa Komisjon

18.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 337/7


Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta

Ostja esitatud taotlus

2011/C 337/06

Komisjon sai 26. oktoobril 2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) (1) artikli 30 lõike 5 alusel koostatud taotluse. Esimene taotluse kättesaamisele järgnev tööpäev on 27. oktoobril 2011.

Assotsiatsiooni Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (liitvabariigi energia- ja veetööstuse liit) poolt sektori ostjate nimel esitatud taotluses käsitletakse elektrienergia tootmist ja hulgimüüki Saksamaal.

Eespool osutatud artiklis 30 on sätestatud, et direktiivi 2004/17/EÜ ei kohaldata juhul, kui kõnealune tegevus on otseselt avatud konkurentsile turgudel, millele juurdepääs ei ole piiratud. Nende tingimuste täitmist hinnatakse üksnes direktiivi 2004/17/EÜ alusel ning ilma, et see piiraks konkurentsieeskirjade kohaldamist.

Komisjonil on taotlust käsitleva otsuse vastuvõtmiseks aega kolm kuud alates eespool osutatud tööpäevast. Tähtaeg on seega 27. jaanuaril 2012. Kõnealust tähtpäeva võib pikendada kolme kuu võrra. Selline pikendamine kuulub avaldamisele.

Artikli 30 lõike 6 teise lõigu kohaselt ei käsitata selliseid edasisi taotlusi elektrienergia tootmise ja hulgimüügi kohta Saksamaal, mis on esitatud enne käesoleva taotlusega alanud ajavahemiku lõppu, uute menetlustena ja need lahendatakse käesoleva taotluse kontekstis.


(1)  ELT L 134, 30.4.2004, lk 1.