ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2011.337.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 337

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
18. november 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 337/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2011/C 337/02

Meddelelse fra Kommissionen om ændring af gyldighedsperioden for Kommissionens meddelelse om fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ( 1 )

2

2011/C 337/03

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 2 )

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 337/04

Euroens vekselkurs

4

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 337/05

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

5

 

V   Øvrige meddelelser

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 337/06

Udtalelse om en anmodning efter artikel 30 i direktiv 2004/17/EF — Anmodning fra en ordregiver

7

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2011/C 337/01

Godkendelsesdato

27.10.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33201 (11/N)

Medlemsstat

Danmark

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Support for public service radio programmes

Retsgrundlag

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 3,75 mio. DKK

 

Samlet forventet støtteydelse 11,25 mio. DKK

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/2


Meddelelse fra Kommissionen om ændring af gyldighedsperioden for Kommissionens meddelelse om fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste

(EØS-relevant tekst)

2011/C 337/02

I.   Indledning

Fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste (»rammebestemmelserne«) blev vedtaget i 2005 og skulle gælde i seks år fra den 29. november 2005. Disse rammebestemmelser udløber derfor den 29. november 2011.

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at foretage en gennemgribende revision af statsstøttereglerne for kompensation for tjenester af almindelig økonomisk interesse. Udkast til den nye pakke, bl.a. et udkast til revision af rammebestemmelserne, blev offentliggjort i september 2001.

For at der bliver tid nok til høringsprocessen om de nye regler, og for at undgå retlig usikkerhed i overgangsperioden mellem rammebestemmelsernes udløb og de nye reglers ikrafttrædelse har Kommissionen besluttet at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed, indtil de nye rammebestemmelser træder i kraft.

II.   Ændring af rammebestemmelserne fra 2005

Følgende ændring af Meddelelse fra Kommissionen — Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste finder anvendelse fra den 29. november 2011:

Punkt 25 affattes således:

»Disse rammebestemmelser finder anvendelse, indtil de nye rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, der er omhandlet i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 23. marts 2011, er trådt i kraft«.


18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/3


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I)

2011/C 337/03

Godkendelsesdato

13.10.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33182 (11/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Titel (og/eller modtagerens navn)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Retsgrundlag

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Årligt budget: 1,40 EUR (mio.)

Støtteintensitet

100 %

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/4


Euroens vekselkurs (1)

17. november 2011

2011/C 337/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3480

JPY

japanske yen

103,76

DKK

danske kroner

7,4427

GBP

pund sterling

0,85400

SEK

svenske kroner

9,1747

CHF

schweiziske franc

1,2387

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8205

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,646

HUF

ungarske forint

312,17

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7031

PLN

polske zloty

4,4388

RON

rumænske leu

4,3638

TRY

tyrkiske lira

2,4465

AUD

australske dollar

1,3403

CAD

canadiske dollar

1,3821

HKD

hongkongske dollar

10,4965

NZD

newzealandske dollar

1,7645

SGD

singaporeanske dollar

1,7453

KRW

sydkoreanske won

1 527,79

ZAR

sydafrikanske rand

11,0981

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,5669

HRK

kroatiske kuna

7,4960

IDR

indonesiske rupiah

12 152,23

MYR

malaysiske ringgit

4,2577

PHP

filippinske pesos

58,579

RUB

russiske rubler

41,5989

THB

thailandske bath

41,653

BRL

brasilianske real

2,4000

MXN

mexicanske pesos

18,4609

INR

indiske rupee

68,6740


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/5


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2011/C 337/05

Støtte nr.: SA.33745 (11/XA)

Medlemsstat: Italien

Region: Grosseto

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Retsgrundlag: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,80 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 50 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 2. januar 2012-31. december 2012

Målet med støtten: Investeringer i landbrugsbedrifter (art. 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Dyrkning af etårige afgrøder, Dyrkning af flerårige afgrøder, Planteformering, Husdyravl, Blandet drift, Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst, Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Websted: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33831 (11/XA)

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Northern Ireland

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Retsgrundlag: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland)2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb:

 

Samlet ad hoc-støttebeløb til virksomheden: 0 GBP (mio.)

 

Ordningens planlagte samlede årlige budget: 0,19 GBP (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 8. november 2011-1. november 2018

Målet med støtten: Dyresygdomme (art. 10 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Websted:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: SA.33864 (11/XA)

Medlemsstat: Spanien

Region: España

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Retsgrundlag: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: Ordningens planlagte samlede årlige budget: 3,41 EUR (mio.)

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato: —

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 1. januar 2012-31. december 2015

Målet med støtten: Husdyrsektoren (art. 16 i forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørt(e) sektor(er): Husdyravl

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Websted: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Andre oplysninger: —


V Øvrige meddelelser

ANDET

Europa-Kommissionen

18.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 337/7


Udtalelse om en anmodning efter artikel 30 i direktiv 2004/17/EF

Anmodning fra en ordregiver

2011/C 337/06

Kommissionen har den 26. oktober 2011 modtaget en anmodning i henhold til artikel 30, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1). Den første hverdag efter modtagelse af anmodningen var den 27. oktober 2011.

Anmodningen stammer fra Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (den føderale sammenslutning af energi- og vandindustrier) på vegne af sektorens ordregivere og vedrører produktion og engrossalg af elektricitet i Tyskland.

Direktiv 2004/17/EF finder i henhold til artikel 30 ikke anvendelse, når den pågældende aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder med ubegrænset adgang. Vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, skal udelukkende foretages på grundlag af direktiv 2004/17/EF, uden at dette berører anvendelsen af de gældende konkurrenceregler.

Kommissionen har en frist på tre måneder at regne fra ovenstående hverdag til at træffe afgørelse om denne anmodning. Fristen udløber således den 27. januar 2012. Fristen vil i givet fald kunne forlænges med tre måneder. En sådan forlængelse offentliggøres.

I henhold til artikel 30, stk. 6, andet afsnit, vil eventuelle nye anmodninger om produktion og engrossalg af elektricitet i Tyskland, der indgives, inden fristen for nærværende anmodning udløber, ikke blive betragtet som nye procedurer og vil blive behandlet som led i nærværende anmodning.


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1.