ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2011.337.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 337

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
18. listopadu 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 337/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 1 )

1

2011/C 337/02

Sdělení Komise, kterým se mění doba použitelnosti sdělení Komise – Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby ( 1 )

2

2011/C 337/03

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku ( 2 )

3

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 337/04

Směnné kurzy vůči euru

4

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 337/05

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

5

 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 337/06

Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES – Žádost podaná zadavatelem

7

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2011/C 337/01

Datum přijetí rozhodnutí

27.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33201 (11/N)

Členský stát

Dánsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Support for public service radio programmes

Právní základ

Retningslinjer for fordeling af Public Service-Puljen, jf. § 11a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 som aendret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje: 3,75 mil. DKK

 

Celková částka plánované podpory: 11,25 mil. DKK

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Sdělovací prostředky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55

1123 København K

DANMARK

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/2


Sdělení Komise, kterým se mění doba použitelnosti sdělení Komise – Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

2011/C 337/02

I.   Úvod

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby („rámec“) byl přijat v roce 2005 a měl být použitelný po dobu šesti let ode dne 29. listopadu 2005. Platnost rámce má tudíž skončit ke dni 29. listopadu 2011.

Komise v současnosti připravuje ucelený přezkum pravidel státní podpory týkajících se vyrovnávacích plateb za služby obecného hospodářského zájmu. V září 2011 byly zveřejněny návrhy nového souboru právních předpisů včetně návrhu na změnu rámce.

Komise se rozhodla prodloužit dobu použitelnosti rámce až do vstupu nového rámce v platnost s cílem poskytnout dostatek času na konzultace o nových pravidlech a zamezit právní nejistotě v přechodném období mezi skončením platnosti rámce a vstupem nového souboru právních předpisů v platnost.

II.   Změna rámce z roku 2005

Následující změna sdělení Komise – Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby – se použije ode dne 29. listopadu 2011:

odstavec 25 se nahrazuje tímto:

„Tento rámec se použije do dne vstupu v platnost nového rámce pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, jak je uvedeno ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. března 2011.“


18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/3


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

2011/C 337/03

Datum přijetí rozhodnutí

13.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33182 (11/N)

Členský stát

Německo

Region

Dresden, Leipzig, Chemnitz

Název (a/nebo jméno příjemce)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe):

Anwendung der Maßnahmebereiche A (Investive Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt) und C (Naturschutzberatung und Öffentlichkeitsarbeit) außerhalb des ländlichen Raums, d. h. in Ortschaften mit mindestens 30 000 Einwohnern

Právní základ

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Roční rozpočet: 1,40 EUR (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Außenstelle Mockrehna

Schildauer Straße 18

04862 Mockrehna

DEUTSCHLAND

Außenstelle Kamenz

Garnisonsplatz 13

01917 Kamenz

DEUTSCHLAND

Außenstelle Zwickau

Werdauer Straße 70

08060 Zwickau

DEUTSCHLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/4


Směnné kurzy vůči euru (1)

17. listopadu 2011

2011/C 337/04

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,3480

JPY

japonský jen

103,76

DKK

dánská koruna

7,4427

GBP

britská libra

0,85400

SEK

švédská koruna

9,1747

CHF

švýcarský frank

1,2387

ISK

islandská koruna

 

NOK

norská koruna

7,8205

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

25,646

HUF

maďarský forint

312,17

LTL

litevský litas

3,4528

LVL

lotyšský latas

0,7031

PLN

polský zlotý

4,4388

RON

rumunský lei

4,3638

TRY

turecká lira

2,4465

AUD

australský dolar

1,3403

CAD

kanadský dolar

1,3821

HKD

hongkongský dolar

10,4965

NZD

novozélandský dolar

1,7645

SGD

singapurský dolar

1,7453

KRW

jihokorejský won

1 527,79

ZAR

jihoafrický rand

11,0981

CNY

čínský juan

8,5669

HRK

chorvatská kuna

7,4960

IDR

indonéská rupie

12 152,23

MYR

malajsijský ringgit

4,2577

PHP

filipínské peso

58,579

RUB

ruský rubl

41,5989

THB

thajský baht

41,653

BRL

brazilský real

2,4000

MXN

mexické peso

18,4609

INR

indická rupie

68,6740


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/5


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

2011/C 337/05

Pomoc č.: SA.33745 (11/XA)

Členský stát: Itálie

Region: Grosseto

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Právní základ: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,80 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 50 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 2. ledna 2012–31. prosince 2012

Cíl podpory: Investice v zemědělských podnicích (článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Pěstování plodin jiných než trvalých, Pěstování trvalých plodin, Množení rostlin, Živočišná výroba, Smíšené hospodářství, Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti, Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Adresa internetových stránek: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Další informace: —

Pomoc č.: SA.33831 (11/XA)

Členský stát: Spojené království

Region: Northern Ireland

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Právní základ: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

 

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku: 0 GBP (v milionech)

 

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 0,19 GBP (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 8. listopadu 2011–1. listopadu 2018

Cíl podpory: Choroby zvířat (článek 10 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Adresa internetových stránek:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Další informace: —

Pomoc č.: SA.33864 (11/XA)

Členský stát: Španělsko

Region: España

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Právní základ: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu: 3,41 EUR (v milionech)

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění: —

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: 1. ledna 2012–31. prosince 2015

Cíl podpory: Odvětví živočišné výroby (článek 16 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: Živočišná výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Adresa internetových stránek: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Další informace: —


V Oznámení

JINÉ AKTY

Evropská komise

18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/7


Oznámení o žádosti podle článku 30 směrnice 2004/17/ES

Žádost podaná zadavatelem

2011/C 337/06

Dne 26. října 2011 obdržela Komise žádost podle čl. 30 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je 27. říjen 2011.

Tato žádost, předložená Federální asociací odvětví energetiky a vodního hospodářství (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) zastupující zadavatele působící v tomto odvětví, se týká velkovýroby a prodeje elektrické energie v Německu.

V článku 30 uvedené směrnice se stanoví, že směrnice 2004/17/ES se nepoužije, pokud je daná činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Posouzení těchto podmínek se provádí pouze pro účely směrnice 2004/17/ES a není jím dotčeno používání pravidel hospodářské soutěže.

Na přijetí rozhodnutí ve věci této žádosti má Komise lhůtu tří měsíců od pracovního dne, který je uveden výše. Lhůta tedy uplyne dnem 27. ledna 2012. Tuto lhůtu bude možno případně prodloužit o tři měsíce. Prodloužení by bylo zveřejněno.

Podle čl. 30 odst. 6 druhého pododstavce se nové žádosti ohledně velkovýroby a prodeje elektrické energie v Německu, jež by byly podány před koncem lhůty pro tuto žádost, nepovažují za žádosti, jež by vyžadovaly nové řízení, nýbrž vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.