ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.084.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 84

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
30. marts 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 66 fra de Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser om godkendelse af store køretøjer til personbefordring hvad angår overbygningens styrke

1

 

*

Regulativ nr. 75 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår godkendelse af luftdæk til motorcykler og knallerter

46

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.