Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 8573 z dne 15. decembra 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je bila dodeljena Grčiji v znesku 30.104.470,47 EUR v okviru operativnega programa „Cestni dostop in cestni sistemi“ z Odločbo Komisije C(94) 3579 z dne 16. decembra 1994 o potrditvi pomoči ESRR.

Izrek

Izrek

1. Odločba Komisije C(2008) 8573 z dne 15. decembra 2008 o zmanjšanju finančne pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je bila dodeljena Grčiji, se razglasi za nično v delu, v katerem določa popravek zneska 506.303 EUR v okviru projekta „Isthmos – Galota“ in popravek zneska 684.343 EUR v okviru projekta „Križišče v Polymylosu (pogodba 928)“.

2. V preostalem se tožba zavrne.

3. Helenska republika nosi svoje stroške in 80 % stroškov Evropske komisije.

4. Komisija nosi 20 % svojih stroškov.