Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2008) 8573 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmniejszającej o kwotę 30 104470,47 EUR pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznaną na rzecz Grecji w ramach programu operacyjnego „Dostępność i drogi główne” na mocy decyzji Komisji C (94) 3579 z dnia 16 grudnia 1994 r. zatwierdzającej pomoc finansową z EFRR.

Sentencja

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2008) 8573 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmniejszającej pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznaną na rzecz Grecji, w zakresie, w jakim decyzja ta przewiduje, po pierwsze, korektę o kwotę 506 303 EUR dotyczącą projektu „Isthmos – Galota”, a po drugie, korektę o kwotę 684 343 EUR dotyczącą projektu „Carrefour de Polymylos (umowa 928)”.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Grecka ponosi własne koszty oraz zostaje obciążona 80% kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.

4) Komisja ponosi 20% własnych kosztów.