Onderwerp
Dictum

Onderwerp

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2008) 8573 van de Commissie van 15 december 2008 houdende vermindering, met 30 104 470,47 EUR, van de financiële bijstand van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die in het kader van het operationele programma „Toegankelijkheid en Wegennet” aan Griekenland was toegekend bij beschikking C(1994) 3579 van de Commissie van 16 december 1994 tot goedkeuring van bijstand van het EFRO

Dictum

Dictum

1) Beschikking C(2008) 8573 van de Commissie van 15 december 2008 houdende vermindering van de financiële bijstand van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) die aan Griekenland was toegekend, wordt nietig verklaard voor zover zij enerzijds voorziet in een correctie ten bedrage van 506 303 EUR voor het project „Isthmos – Galota” en anderzijds in een correctie ten bedrage van 684 343 EUR voor het project „Kruispunt Polymylos (contract 928)”.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) De Helleense Republiek draagt haar eigen kosten en 80 % van de kosten van de Europese Commissie.

4) De Commissie draagt 20 % van haar eigen kosten.