Subject of the case
Parti operattiva

Subject of the case

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2008) 8573, tal-15 ta’ Diċembru 2008, dwar it-tnaqqis fl-għajnuna finanzjarja tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) mogħtija lill-Greċja, li tammonta għal EUR 30 104 470.47, favur il-Programm operattiv “Aċċessibbiltà u Toroq Prinċipali”, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (94) 3579, tas-16 ta’ Diċembru 1994, li tapprova l-għajnuna tal-FEŻR.

Parti operattiva

Dispożittiv

1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2008) 8573, tal-15 ta’ Diċembru 2008, rigward it-tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) mogħtija lill-Greċja hija annullata sa fejn tipprevedi, minn naħa, korrezzjoni tal-ammont ta’ EUR 506 303 fir-rigward tal-proġett “Isthmos – Galota” u, minn naħa l-oħra, korrezzjoni tal-ammont ta’ EUR 684 343 fir-rigward tal-proġett “Carrefour de Polymylos (kuntratt 928)”.

2) Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

3) Ir-Repubblika Ellenika għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess u 80 % tal-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.

4) Il-Kummissjoni għandha tbati 20 % tal-ispejjeż tagħha stess.