Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Nõue tühistada komisjoni 15. detsembri 2008. aasta otsus K(2008) 8573, millega vähendati Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rahalist abi, mis oli Kreekale määratud rakenduskava „Juurdepääs ja maanteed” alusel 30 104 470,47 euro suuruses summas komisjoni 16. detsembri 1994. aasta otsusega K(94)3579, millega kiideti heaks ERF rahaline abi.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Tühistada komisjoni 15. detsembri 2008. aasta otsus K(2008) 8573, millega vähendati Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rahalist abi Kreekale, osas, mis esiteks puudutab 506 303 euro suuruse summa vähendamist projektile „Isthmos – Galota”, ja teiseks, mis puudutab 684 343 euro suuruse summa vähendamist projektile „Polymylose ristmik (leping 928)”.

2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

3. Jätta Kreeka Vabariigi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja 80% komisjoni kohtukuludest.

4. Jätta 20% komisjoni kohtukuludest tema enda kanda.