Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 8573 af 15. december 2008 vedrørende nedsættelse af det finansielle tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) på 30 104 470,47 EUR, som var tildelt Grækenland inden for rammerne af det operative program »adgangsforhold og færdselsårer« ved Kommissionens beslutning K(94) 3579 af 16. december 1994 om godkendelse af EFRU’s tilskud.

Afgørelse

Konklusion

1) Kommissionens beslutning K(2008) 8573 af 15. december 2008 vedrørende nedsættelse af det finansielle tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som var tildelt Grækenland, annulleres, for så vidt som den dels foreskriver en ændring af et beløb på 506 303 EUR til projektet »Isthmos - Galota«, dels en ændring af et beløb på 684 343 EUR til projektet »Carrefour på Polymylos (kontrakt 928)«.

2) I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3) Den Hellenske Republik bærer sine egne omkostninger og betaler 80% af Kommissionens omkostninger.

4) Kommissionen bærer 20% af sine egne omkostninger.