Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 8573 ze dne 15. prosince 2008 o snížení finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jež byla ve výši 30 104 470,47 eur poskytnuta Řecku v rámci operačního programu „Přístup a silniční tepny“ rozhodnutím Komise C (94) 3579 ze dne 16. prosince 1994, kterým byla schválena pomoc z EFRR

Výrok

Výrok

1) Rozhodnutí Komise C (2008) 8573 ze dne 15. prosince 2008 o snížení finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) poskytnuté Řecku se zrušuje v rozsahu, v němž stanoví jednak opravu ve výši 506 303 eur na základě projektu „Isthmos – Galota“ a dále opravu ve výši 684 343 eur na základě projektu „Křižovatka v Polymylos (smlouva 928)“.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) Řecká republika ponese vlastní náklady řízení a nahradí 80 % nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

4) Komise ponese 20 % vlastních nákladů řízení.