19.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 282/36


Comunicarea guvernului francez cu privire la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (1)

[Aviz privind cererea unei autorizații exclusive de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase, denumită „Permis de Savigny” (prelungire)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

2010/C 282/09

Prin cererea din 17 iunie 2010, societatea Géopétrol SA, cu sediul social la adresa: 11 rue Tronchet, 75008 Paris, FRANCE, a solicitat extinderea, pentru o perioadă de cinci (5) ani, a autorizației sale exclusive de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase, denumită „Permis de Savigny” pentru o suprafață de aproximativ 54 km2 situată în departamentul Seine-et-Marne.

Perimetrul în care este valabilă această autorizație este delimitat de arcele de meridiane și paralele care unesc succesiv punctele definite în cele ce urmează prin coordonatele lor geografice, meridianul de origine fiind cel al Parisului.

Punct

Grade longitudine estică

Grade latitudine nordică

A

0,30

53,90

B

0,36

53,90

C

0,36

53,89

D

0,359

53,89

E

0,365

53,85

F

0,40

53,85

G

0,40

53,80

H

0,30

53,80

Depunerea cererilor și criteriile de atribuire a drepturilor de exploatare

Solicitanții care depun cererea inițială și cei care depun cereri concurente trebuie să demonstreze că îndeplinesc condițiile necesare obținerii autorizației, stabilite la articolele 4 și 5 din décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Decretul nr. 2006-648 din 2 iunie 2006 privind drepturile de exploatare minieră și drepturile de depozitare subterană), [Journal officiel de la République française (Jurnalul Oficial al Republicii Franceze), 3 iunie 2006].

Societățile interesate pot depune o cerere concurentă în termen de nouăzeci (90) de zile de la data publicării prezentului aviz, în conformitate cu procedura prezentată în rezumat în Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France (Aviz privind drepturile de exploatare minieră a hidrocarburilor în Franța), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria C 374 din 30 decembrie 1994, pagina 11, și stabilită prin décret no 2006-648 du 2 juin 2006, relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (Journal officiel de la République française, 3 iunie 2006).

Cererile concurente se adresează ministrului responsabil cu sectorul minier, la adresa indicată în continuare. Deciziile privind cererea inițială și cererile concurente se iau în termen de doi (2) ani de la data la care autoritățile franceze au primit cererea inițială, adică până la 25 iunie 2012 cel târziu.

Condiții și cerințe privind exercitarea activității și încetarea acesteia

Solicitanții sunt invitați să consulte articolele 79 și 79.1 din Codul minier și din décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines, des stockages souterrains (Journal officiel de la République française, 3 iunie 2006).

Informații suplimentare se pot obține de la: Ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Direction générale de l'énergie et du climat, Direction de l’énergie, Sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques (Ministerul Ecologiei, Energiei, Dezvoltării Durabile și al Mării, Direcția generală pentru energie și climă, Direcția pentru energie, Subdirecția pentru siguranța aprovizionării și noile produse energetice) la adresa: Grande Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (Tel. +33 140819529).

Dispozițiile legale menționate anterior pot fi consultate pe site-ul Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164, 30.6.1994, p. 3.