31.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/39


Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru exercițiul financiar 2010

(2010/C 86/08)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2010

Exercițiul financiar 2009

Exercițiul financiar 2008

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

 

Titlul 1 — Total

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

126 100

126 938

169 490,—

 

Titlul 2 — Total

126 100

126 938

169 490,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

18 135,41

 

Titlul 5 — Total

207 131

p.m.

39 360,30

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

465,60

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

465,60

 

TOTAL GENERAL

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2010

Credite 2009

Execuție 2008

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITATEA

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 1 — Total

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

 

Titlul 2 — Total

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

 

Titlul 3 — Total

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 1

PROGRAMUL PHARE IV

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

41 394,38

41 394,38

4 3

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAMUL IPA II PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTAL GENERAL

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Schema de personal – Agenți temporari

Categorie și grad

Posturi

2008

2009

2010

Ocupate efectiv la 31.12.2008

Autorizate

Ocupate efectiv la 1.11.2009

Autorizate

Autorizate

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

Total grad AD

24

24

23

24

24

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

AST 8

4

AST 7

3

2

1

AST 6

1

3

1

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

1

4

AST 1

3

1

4

Total grad AST

17

20

20

20

20

Total

41

44

43

44

44

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

Ocupate efectiv la 31.12.2008

2008

Ocupate efectiv la 1.11.2009

2009

2010

FG IV

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

Total FG

18

18

21

21

21

Posturi de experți naționali detașați

2,5

2,5

1

2

2

Total

20,5

20,5

22

23

23