31.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/39


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2010

(2010/C 86/08)

INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

Regnskabsåret 2008

1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

 

Afsnit 1 i alt

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

126 100

126 938

169 490,—

 

Afsnit 2 i alt

126 100

126 938

169 490,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE DISPONIBLE UUDNYTTEDE INDTÆGTER TIL GENANVENDELSE

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

18 135,41

 

Afsnit 5 i alt

207 131

p.m.

39 360,30

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

465,60

 

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

465,60

 

TILSAMMEN

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

UDGIFTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Bevillinger 2009

Gennemførelse 2008

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITET

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 1 i alt

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

 

Afsnit 2 i alt

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OBSERVATORIET FOR RISIKOOVERVÅGNING — FOREGRIBELSE AF FORANDRINGER

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

ARBEJDSMILJØINFORMATION

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

 

Afsnit 3 i alt

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

PHARE-PROGRAM IV

40 768,18

40 768,18

4 2

»NEW OSH ERA«

41 394,38

41 394,38

4 3

CARDS REGIONALE PROGRAM FOR 2005

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

IPA-PROGRAM FOR KROATIEN OG TYRKIET

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

IPA II-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

 

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TILSAMMEN

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse

Stillinger

2008

2009

2010

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2008

Bevilget

Antal reelt besatte stillinger pr. 1.11.2009

Bevilget

Bevilget

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

1

1

1

AD 13

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

Lønklasse AD i alt

24

24

23

24

24

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

AST 8

4

AST 7

3

2

1

AST 6

1

3

1

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

1

4

AST 1

3

1

4

Lønklasse AST i alt

17

20

20

20

20

I alt

41

44

43

44

44

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2008

2008

Antal reelt besatte stillinger pr. 1.11.2009

2009

2010

FG IV

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

FG i alt

18

18

21

21

21

Udstationerede nationale eksperter

2,5

2,5

1

2

2

I alt

20,5

20,5

22

23

23